Eskişehir ERP

AtikSE

AtikSE ERP

Eskişehir ERP , EROL YAZILIM olarak satışını yaptığımız AtikSE- Sistem Entegratörü , işletmelerin ticari faaliyetlerinde ihtiyacı olan tüm yazılımsal faaliyetlerini yönetmelerini ve takip etmelerini sağlar.

AtikSE, birbirinden bağımsız çalışan disiplinleri tek bir noktada işleyerek, kontrolünü sağlayan merkezi yönetim çözümüdür. Klasik ERP anlayışının üzerinde, işletme süreçlerindeki dijital veri akışını yöneten bir üst yapıdır. İşletmelerin bütününde akan tüm verileri tamamen birbiriyle entegre biçimde kayıt ve kontrol altına alınmasını sağlamaktadır.

Günümüz pazarlarının sürekli değişen ve gelişen taleplerini karşılamak için çalışan firmalar için tasarlanmış kapsamlı bir çözümdür.

Neden AtikSE?

Günümüzde zorlaşan rekabet şartları, öngörülmeyen ekonomik sıkıntılar, değişken hammadde ve enerji fiyatları gibi birçok güçlükle baş etmek zorunda kalan işletmeler, artık daha hızlı olmaları bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun için kaynakların iyi yönetilmesi, iş süreçlerini en iyi şekilde tasarlaması ve iş akışının kontrol altında tutulması gerekmektedir.

Teknolojinin ve yazılımın günümüzde vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelmesiyle birlikte işletmelerde verimliliği arttırmak amacıyla satış, maliyet ve nakit akışının kontrol altında tutulması gereklidir. AtikSE; tüm iş akış ve süreç verilerini tek bir yapı altında toplayıp, farklı yazılımlardan ve sistemlerden doğan karmaşıklığı önleyerek işletmelerin daha kolay yönetimine olanak sağlamaktadır.

Stok Yönetimi

İşletmenizin ihtiyacı olan detayda ve özelliklerde stoklarınızı tanımlayarak stok yönetiminizi kolaylaştırmanızı sağlar. İhtiyacınız olduğu anda stoklarınız ile ilgili tüm verilere kolaylıkla ulaşılabilir stok durumlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Etkin bir envanter yönetimi ile hem üretim süreçlerinizde hem de sevkiyat süreçlerinizde aksamaları minimuma indirerek işletmenizi daha ileriye taşıyabilirsiniz.

Stok Kartları

Stok tanımlamaları yapmanızı ve stok yönetiminin alt yapısını hazırlamanızı sağlar. Stok sabit bilgilerini, rapor kodlarını, ölçü birimlerini tanımlayarak etkin bir envanter yönetimi için istediğiniz alt yapıyı oluşturabilirsiniz. Stok kartlarınızı manuel olarak açabileceğiniz gibi, Excell'de hazırladığınız stok listelerinizi programa aktarabilir veya Stok Matik uygulaması ile belirlenen şablon ve özelliklere göre otomatik stok kartlarınızı açabilirsiniz.

Barkod Uygulaması

Hızlı ve hatasız veri girişinin unsurlarından biri de barkodlu sistemlerdir. Stoklarınıza ait barkodları tanımlayarak, istediğiniz format ve şekillerde stoklarınız için barkod dizaynları oluşturabilir ve ürünlerinizi etiketleyebilirsiniz. Oluşturulan barkodlar ile tüm stok işlemlerinizi kolay ve hızlı şekilde yapabilirsiniz.


Çoklu Ölçü Birimi

Bazı stoklarınızda ölçü birimleri tedarikçi bazında değişebildiği gibi, aldığınız ölçü birimi ile sarf ettiğiniz veya sattığınız ölçü birimlerinin aynı olmadığı durumlar da oluşabilir. Stok sabit tanımları esnek olarak, her stok kartı için istenilen adette ölçü birimi tanımlamanızı sağlar. Stoklarınız için yapacağınız işlemleri bu ölçü birimleri üzerinden gerçekleştirerek işlemleri kolaylaştırabilir ve raporlarınızı bu ölçü birimleri bazında alabilirsiniz.

Çoklu Satıcı Takibi

Stoklarınızı farklı tedarikçilerden farklı tedarik süreleri ile temin edebiliyor olabilirsiniz. Çoklu satıcı takibi ile hangi ürünü hangi tedarikçilerden aldığınızı ve tedarik sürelerini takip etmenizi sağlar. Stok bazında tedarikçi detayı ile son alış ve ortalama alış fiyatlarını görerek satınalma analizlerinizi kontrol edebilirsiniz. Gereksinim planlama çalıştırdığınızda da ihtiyaç duyulan stoklar için tanımlanan satıcılara kolaylıkla teklif veya sipariş oluşturabilirsiniz.


Kritik Stok Takibi

Her işletmenin her daim elinde bir miktar bulundurması gereken stoklar vardır. Bu stoklar her zaman ihtiyaç olunan stoklar olabileceği gibi tedariği zaman alan stoklarda olabilir. Bu durumun tersi de söz konusudur. Bazı stoklarınız için de azami miktarlarınız olabilir. Bu stoklar ise deponuzda yeterli istifleme alanı olmayan veya dönemsel stoklarınız olabilir. Stoklarınızın Minimum ve Maksimum seviyelerini tanımlayarak sisteminizdeki stokları bu aralıkta tutabilirsiniz.

Aksesuar Uygulaması

Bir ürün aldığınızda veya sattığınızda o ürün ile birlikte stoğunuza girmesi gereken veya o ürün ile birlikte stoğunuzda çıkması gereken yan ürünler olduğunda, doğru bir stok yönetimi için yan ürünlerin de stok hareketlerinin oluşması gerekir. Aksesuar uygulaması ile bir stoğa aksesuar tanımlandığında ana stok işlem gördüğünde aksesuar kalemlerinin de otomatik olarak stok hareketlerinin oluşmasını sağlar. İşletmenizde paket veya menü bazlı satış veya alış yapıyor iseniz yine bu uygulama ile stoklarınızı kolaylıkla yönetebilirsiniz.


Stok Detay Kodu Uygulaması

İşlevi veya niteliği aynı olan fakat bazı niceliklerinden dolayı farklılık gösteren stok tanımlamaları yapmanız gerekebilir. Stok Detay Kodları, niteliği aynı olan tüm stoklara ayrı ayrı stok kartları açmak yerine tek bir stok açarak farklılık gösteren nicelikleri stok detay kodu ile takip etmenizi sağlar. Sadece rengi, kaplaması veya markası farklı olan stoklarınızı tek bir ana stok ile yöneterek bu detayları stok detay kodunda takip edebilirsiniz.

Lot / Parti / Seri (LPS) Takibi

Makine üretimi veya katma değeri yüksek ürünlerin üretimini veya satışını yapan işletmelerde izlenebilirlik takibi önem kazanmaktadır. Lot / Parti / Seri Takibi tüm ürünleriniz için izlenebilirlik ve parça bazında takip yapmanızı sağlar. Lot Parti Seri uygulamasında tüm detaylar aynı anda kullanılabileceği gibi ayrı olarak da kullanılabilir. Hangi stoklarınızı Lot, hangi stoklarınızı Parti, hangi stoklarınızı Seri detayı ile takip edeceğenizi stok bazında stok kartında tanımlayabilirsiniz.


Maliyet İşlemleri

Doğru maliyet yönetimi için belirli dönemlerde stok maliyetlerinin hesaplanması ve satılan mal maliyetlerinin ve envanter tutarlarının hesaplanan bu maliyet fiyatlarına göre yapılması gerekmektedir. Bu işlemler için oluşturulan maliyetlendirme altyapısı, belge tipi bazında hangi belgelerin maliyet hesabına dahil tutulup, tutulmayacağını belirlemenizi sağlar. Ayrıca, tüm stoklarınız için aynı maliyet hesaplama yöntemini kullanabileceğiniz gibi, stok bazında da ayrı ayrı maliyet yöntemleri seçebilirsiniz.

Sayım Modülü

Şüphesiz ki tüm işletmeler belirli periyotlarda mevcut stokları için bilgisayar bakiyesi ile fiili bakiye arasında farklılıklar oluştu ise, bu farkları sıfırlamak amacı ile sayım yaparlar. Sayım Modülü altında yer alan sayım girişleri ekranı stok sayımlarınızı manuel olarak girmenizi, excellden sayımları aktarmanızı veya barkod sistemi kullanılıyor ise barkod okuyucular ile sayım yapmanızı sağlar. Bunlara ek olarak, el terminali ile de sayım girişleri yapılabilir. Girilen sayım kayıtlarına göre sayım işleme ekranından sayım eksiği ve sayım fazlası fişlerini oluşturabilirsiniz.


Dinamik Stok Yönetimi

Bazı işletmelerin ürettiği veya pazarladığı ürünlerden bazıları aynı ürün olmalarına rağmen bir veya birden çok özelliğinden dolayı birbirinden ayrışır. Bu durumda işletmenin her ürün için ayrı stok kartları oluşturması gerekir. Dinamik Stok Yönetimi bu türdeki ürünleriniz için ayrı ayrı stok kartları açmak yerine tek bir stok kartı altında 5 kırılıma kadar özellik tanımlaması yapmanızı ve tüm bu ürünleri tek bir stok kartında takip etmenizi sağlar. Özellikle konfeksiyon işletmesi iseniz aynı ürünün tüm renkleri ve bedenleri için ayrı stok kartları açmak yerine tek bir stok kartı açarak Dinamik Stok Yönetimi ile ürünlerinizi yönetebilirsiniz.

Asorti Uygulaması

Dinamik Stok Yönetimi ile entegre çalışabildiği gibi ayrı olarak da çalışabilen Asorti uygulaması ile farklı özelliklerine göre tek kartta yönettiğiniz stoklarınızın özelliklerine göre paket veya parti içerisindeki miktarlarını tanımlayabilir ve bu sayede ürün giriş veya satış süreçlerinizi hızlandırabilirsiniz. Ayakkabı işletmeniz var ise Asorti uygulaması ile 1 takımda hangi numaralardan kaç adet olduğunu tanımlayarak, takım ile giriş veya çıkış yaptığınızda stok hareketlerini belirlenen asorti kırılımına göre kolayca oluşturabilirsiniz.


Fiyat Farkı Uygulaması

İşletmeler kaydettikleri alış faturalarındaki ürünlerin birim fiyatları ile tedarikçi anlaşma fiyatları veya verilen sipariş fiyatına göre farklılık göstermesi durumunda tedarikçiye fiyat farkı faturası keserler. Fiyat Farkı Uygulaması oluşan biri fiyat farklılıklarının ilgili alış kalemlerinin maliyetlerine yansıtılması ve fiyat farkı faturalarının otomatik oluşturulmasını sağlar. Fiyat farklarını manuel olarak kalem bazında girebileceğiniz gibi sisteme tanımlanan fiyat listesi veya sözleşme şartlarına göre de otomatik olarak oluşturabilirsiniz.

Cari Özel Stok Tanım Uygulaması

Her işletmenin kendine özgü stok kodu oluşturma sistemi vardır. Bir ürünün stok kodu tedarikçinizde farklı, sizde farklı, müşterinizde farklı olabilir. Cari Özel Stok Tanımları cari bazında, stokların sizdeki kodu ile o tanımlama yapılan carideki kodları eşleştirme yapmanızı sağlar. Bu eşleştirme işlemlerini yaptığınızda bir ürün girişinde size gelen fatura veya irsaliye üzerindeki kodu girdiğinizde sistem otomatik olarak o kodun sizin sisteminizdeki karşılığını algılayarak ona göre işlem yapabilir ve hata payını minimuma indirebilirsiniz.


Kullanıcı Gruplarına Göre Stok Gizleme

İşletmeler tüm stoklarını tüm kullanıcılara açmak veya bazı stoklar için bazı kullanıcıların işlem yapmasını engellemek isteyebilir. Kullanıcı gruplarına göre stok gizleme uygulaması kullanıcı ve stoklarınızı eşleştirerek yönetmenizi sağlar. Stok bazında o stoğu hangi kullanıcı gruplarının göreceği ve işlem yapacağını belirleyebilirsiniz.

Cari Yönetimi

Ticari hayatınızı sürdürürken işlem yaptığınız tüm paydaşlarınızın verileri ve işlem detaylarını tek bir çatı altında toplamanızı sağlayan Cari Yönetimi borç ve alacaklarınızı kontrol altında tutmanızı sağlar. Cari bazında veya genel olarak desteklenmiş parametreler ile istediğiniz tüm detayları ve işlemleri takip edebilirsiniz.

Cari Kartları

Tüm işlemlerini program üzerinden yürütmek ve yönetmek isteyen firmaların en temelde yapması gereken işlemlerin birisi de cari kart tanımlamalarıdır. Cari sabit bilgilerini, cari yetkililerini, cari banka bilgilerini, carilerinize ait özel notları tanımlamanızı sağlar. Carilerinize ait ister sabit bilgileri isterseniz detaylı veya kümüle cari işlem detaylarını kontrol edebilirsiniz.

Cari Hesap Çalışma Tipleri

Cari çalışma tipine (Borç veya Alacak) cari bakiyelerini yönetmeniz ve vade takiplarini yapmanız gerekecektir. Yaşlandırma yönetimi ile vade tarihleri bazında borç ve alacak belgelerinizi sistemin otomatik eşleştirmesini veya Seçenekli Hesap Kapatma yöntemi ile her kaydı borç alacak olarak sizin eşleştirmenizi sağlar. Hangi kaydın hangi kayıt veya kayıtlar ile kapatıldığını kolaylıkla takip ederek cari vadelerinizi kontrol altında tutabilirsiniz.


Alt Cari Uygulaması

Birbiri ile bağlantılı olan carilerinizi kolaylıkla yönetmenizi sağlar. Ana cari kart altında alt cari tanımlamaları yapmanızı sağlar. Ana cariye işlem yaparken işlemlerinizi alt cari seviyesinde detaylandırabilirsiniz.

Cari Ödeme Planlama Sistemi

Carilere yapacağınız ödemeleri yönetmek ve işlemlerinizi kolaylaştırmak için Ödeme Planlama Sistemini kullanabilsiniz. Cari bakiyelerinizi görerek ve ödeyeceğiniz tutarları girerek kartlarda yapmış olduğunuz IBAN numaraları üzerinden ödemelerinizi kolaylıkla yönetmenizi sağlar. Hazırladığınız listeler için banka talimat yazılarını oluşturabilir veya direkt olarak banka sistemlerine yüklemeniz için gerekli .txt dosyaları oluşturabilirsiniz.


Cari Risk Yönetimi

Ticari faaliyetleriniz devam ederken karşılaşılacak riskleri de yönetmeniz gerekmektedir. Cari Risk Yönetimi müşterilerinize risk limitleri belirleyerek bakiyeleri kontrol altına almanızı sağlar. Her müşteri için ayrı risk tanımlamaları yapabileceğiniz gibi Referans tanımlamaları yaparak carilerinizi bu referanslar ile eşleştirebilirsiniz. Yapacağınız risk tanımlamalarında, risk kontrolünün hangi belgelerde yapılacağını, Çek ve Senetlerin ciro veya sahibi durumlarını da göz önünde bulundurarak riske etkisini oransal olarak belirleyebilir ve teminatlarınızı da risk hesabına dahil edebilirsiniz.

Plasiyer Uygulaması

Plasiyer uygulaması İş takibi için kullanılabileceği gibi prim ve performans yönetimi içinde kullanılmaktadır. İstediğiniz işlemleri plasiyer detayına göre takip etmenizi ve raporlamanızı sağlar. Sadece satışlarda veya siparişlerde plasiyer takibi yapabileceğiniz gibi isterseniz de tahsilatlarda plasiyer takibi yapabilirsiniz. Modül bazında desteklenen parametre ile isterseniz tüm modüllerden yapılan işlemlerde de plasiyer takibi yapabilirsiniz.


Cari Fiyat Listesi Yönetimi

Fiyat listeleri üzerinden alış veya satış yapıyor iseniz her cari için oluşturulan fiyatları aklınızda tutmanız veya işlem yaparken bu listelerden fiyatlara bakarak kayıtları girmeniz mümkün olmayabiliyor. Cari Fiyat Listesi Yönetimi tedarikçi veya müşterileriniz ile yapmış olduğunuz fiyat listesi anlaşmalarını sisteme girmenizi ve işlemlerinizde fiyatların otomatik olarak belirtilen listelerden gelmesini sağlar. Cari kartta direkt olarak cariye Fiyat Listesi ataması yapabileceğiniz gibi her belge girişinde belge üst bilgisinde de işlem yapmak istediğiniz fiyat listesini seçebilirsiniz.

Cari Sözleşme Yönetimi

Fiyat listeleri haricinde alış veya satış fiyat yönetimi kullanabileceğiniz bir diğer uygulamada Cari Sözleşme Yönetimi'dir. Cariler ile yapmış olduğunuz iskonto anlaşmalarını sistem üzerinden takip etmenizi ve bu tanımlamalar doğrultusunda kullanıcı hatasını minimize ederek belgelerinizi düzenlemenizi sağlar. Sözleşme iskonto tanımlamalarında isterseniz satır iskontoları isterseniz alt iskontoları kullanabilirsiniz. Ayrıca tanımlamalarınızı ürün grubu bazında veya miktarsal olarak da yapabilirsiniz.


Sanal Pos Uygulaması

Gelişen teknoloji ve yaygınlaşan teknoloji ile birlikte işletmelerin Kredi kartları yaptıkları tahsilat hacimleri artmıştır ve artarak da devam etmektedir. Sanal Pos entegrasyonu ile müşteri veya bayileriniz için oluşturulan tahsilat sistemleri üzerinden kredi kartı tahsilatlarını yapmanızı ve bu işlemlerin otomatik olarak cari hareketlerine işlenmesi sağlar. Her cariniz için bir kullanıcı adı ve şifre oluşturabilirsiniz ve carileriniz istedikleri zaman sisteme bağlanarak ödemelerini yapabilirler.

Taksitli Satış Takibi

İşletmeler satışlarını kredi kartı, kıymetli evrak veya nakit yapabilecekleri gibi Elden taksit sistemi adı verilen belirli periyotlar ile taksitler oluşturarak da yapabiliyorlar. Hem alış hem de satış faturalarında bir işlem yaptığınızda, bu fatura karşılığında cari hesaba yansıtacağınız borç veya alacak hareketleri istenilen taksit sayılarında ve tutarında otomatik olarak taksitlere bölünerek cari hesaba yansıtmanızı sağlar. Bu taksitlere istinaden istenilen formatta senetler veya sözleşmeler oluşturabilirsiniz.


Kullanıcı Gruplarına Göre Cari Gizleme

İşletmeler tüm carilerini tüm kullanıcılara açmak veya bazı cariler için bazı kullanıcıların işlem yapmasını engellemek isteyebilir. Şirket ortakları veya sahiplerinin hesaplarının veya personellere açılan cari kartların görünmemesi için kullanılabilir. Kullanıcı gruplarına göre stok gizleme uygulaması kullanıcı ve stoklarınızı eşleştirerek yönetmenizi sağlar. Stok bazında o stoğu hangi kullanıcı gruplarının göreceği ve işlem yapacağını belirleyebilirsiniz.

eskisehir-erp-yazılımı

Tedarik Yönetimi

Şüphesiz ki tedarik süreçlerinin yönetimi işletmeler için son derece önemli bir hal almıştır. Tedarik süreçlerinize ait tüm verilerinizi takip ederek bu süreçlere göre işlerinizi planlamanızı sağlar. Daha etkin bir işletme yönetimini hedefleyerek tasarlanan Tedarik Yönetimi modülünde, talep-tekliften ürün kabulüne kadar tüm süreçlerinizi kontrol altında tutarak tedarik süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

Alım Talepleri

Tüm işletmelerin tedarik aşaması taleplerin oluşturulmasıyla başlar. Taleplerin oluşturulması, iş hacmi yoğun işletmelerde taleplerin takibinin kolaylaşmasını ve işlemlerin hızlandırılmasını sağlar. Oluşturulan talepler için kolay teklif belgeleri oluşturabilir ve talepler için detaylı raporlar alabilirsiniz.

Alım Teklifleri

Yoğun performans gerektiren teklif aşamasında alınan tüm tekliflerin detaylı takibi yapılmalıdır. Teklifleri daha önce oluşturulan talep belgelerinden seçim yaparak veya doğrudan teklif belgesi oluşturarak hızlı ve hatasız veri girişi sağlanır. Bu aşamada tüm teklif belgelerinizin detaylı raporlarını alabilir ve görüntüleyebilirsiniz. AtikSE teklifinizin tek tuşla sipariş oluşturulmasına izin vermektedir.


Teklif Değerlendirme

Teklif değerlendirme; alım işlemleri aşamasında işletmeleri en çok zorlayan ve dikkat edilmesi gereken süreçtir. AtikSE alınan tekliflerin değerlendirilmesinde yalın yapısı ile bu süreci kolaylaştırmaktadır. Değerlendirme aşamasında alım için seçilen stokların siparişi otomatik olarak oluşturulabilir. Ayrıca değerlendirmesi yapılan teklifler kayıt edilerek daha sonra tekrar görüntülenebilir.

Satıcı Siparişi

Alımı yapılacak siparişlerin oluşturulması ve takibi yapılması gereken süreçtir. AtikSE siparişlerinizin doğrudan oluşturulmasını veya talep-teklif aşamasından seçim yapılmasını sağlar. Talep veya teklif aşamasından gelecek siparişleriniz için hızlı çözüm yolları sunar. Sipariş aşamasında alacağınız detaylı raporlar bu sürecin yönetimini hızlandırır, siparişleriniz için teslim tarihi belirleyerek işlemleri kolaylaştırabilirsiniz. Ayrıca siparişinizden tek tuşla fatura veya irsaliye oluşturarak tedarik aşamasını kolaylaştırabilirsiniz.


Alış İrsaliyesi

Tedarikçiden sevkiyat aşamasında gelen irsaliyelerin sisteme girilmesi ilerleyen süreçlerin takibi ve yönetimi bakımından önem arz eder. Alış irsaliyesi stok bakiyelerinin artışını, süreç yönetiminde ürünlerin teslim alınma bilgilerinin takip edilmesini sağlar. Tek tuşla irsaliyeler faturaya dönüştürülebilir. Toplu irsaliye faturalama alt yapısı ile birden fazla irsaliyeyi hızlı ve kolay bir şekilde tek fatura altında toplayabilirsiniz.

Alış Faturası

Tedarik aşamasının son bölümü olan alış faturasının dikkatli ve hızlı oluşturulması işletmeler için büyük önem arz etmektedir. Alış faturası ile birlikte cari alacaklandırılması, stok bakiyeleri arttırılması ve eğer takibi varsa muhasebeleştirilmesi sağlanır. Tedarik aşamasında alış faturasına ait irsaliye veya sipariş bilgisi mevcut ise bu belgelerden seçim yaparak hızlı fatura oluşturabilirsiniz. Alış faturalarınızı işletmenize özelleştirerek AtikSE'nin sunduğu birçok özellikten faydalanabilirsiniz.

Eskişehir Erp

Satış Yönetimi

Memnun müşterilerinizi kaybetmemeniz ve portföyünüze yeni müşteriler ekleyebilmeniz için Satış süreçlerini çok iyi yönetmeniz gerekmektedir. Satış Yönetimi uygulamaları birbiri ile entegre çalışan alt modülleri ile tüm satış süreçlerinizi kontrol altında tutmanızı sağlar. Bekleyen siparişlerinizi, sipariş ve sevkiyat durumlarınızı kolaylıkla takip ederek gecikmeleri minimuma indirebilirsiniz.

Satış Teklifleri

Satış aşamasında verilen tekliflerin detaylı takibi, işletmeler için yoğun perfomans gerektirir. Satış teklif modülü bu yoğunluğun en aza indirilmesini sağlar. Tekliflerin oluşturulmasını, detaylı raporlar ile sürecin takibini ve tekliflerin siparişe dönüş aşamasını hızlı ve hatasız gerçekleştirebilirsiniz.

Alıcı Siparişi

Gelişen teknoloji ile birlikte satınalma talebinde bulunan müşterilere ait siparişlerin, dijital ortamda takip edilmesi, işletmelerin iş yoğunluklarını azaltmaktadır. AtikSE, satış tekliflerinin siparişe dönüştürülmesi veya doğrudan sipariş kaydının oluşturulmasını sağlar. Sipariş aşamasında alacağınız detaylı raporlar bu sürecin yönetimini hızlandırır. Ayrıca tek tuşla alıcı siparişleri irsaliye veya faturaya dönüştürülebilir.


Otomatik Talep Yönetimi

Satış aşamasında bazı ürünlerin tedariği, farklı işletmelerden gerçekleştirmesi gerekebilir. Bu tip ürünleriniz için siparişi esnasında otomatik talep oluşturabilmenizi sağlar. Sipariş belgesinde tek tuş yardımıyla bu stoklar için talepler oluşturabilirsiniz.

Sevk Emirleri

Fiili sevkiyatı gerçekleştirilen ürünler için sevk emrinin girilmesi, işletmelerde stok hareketlerinin takibi için kullanılan bir yapıdır. Sevk sürecinin kontrolünü sağlamak ve hazırlanmasını sağlamak için, siparişlerinizden seçim yaparak ya da tek tuşla kaydınızı siparişten sevk emrine dönüştürebilirsiniz.


Satış İrsaliyesi

Ürünlerin nakil sırasında irsaliyenin de yanında bulunma zorunluluğu vardır. Satışı yapılan ürünlerin irsaliyelerinin oluşturulmasını sağlar. Satış irsaliyesi ile stoklarınız eksilir. Detaylı irsaliye raporları ile satış süreci hakkında detaylı raporlar alabilir ve sürecin yönetimini kolaylaştırabilirsiniz.

Satış Faturası

Satış faturalarılarının oluşturulması; stokların çıkışı ve satışın resmileşmesi için gerekli olan son aşamadır. Yanlış kesilen faturalar işletmelere sorumluluk oluşturduğu için satış faturaları oluşturulurken dikkat edilmelidir. Satış faturaları takibinde hatasız veri girişi ve detaylı raporlama ile satış sürecinin kontrolünü kolaylaştırarak, faturalarınızı doğrudan oluşturulabileceğiniz gibi irsaliye veya siparişten seçerek de oluşturulabilirsiniz.

Finans Yönetimi

Her geçen gün değişen piyasa şartları ve ekonomik dengelerden dolayı işletmenizin kaynaklarını en iyi şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tüm finansal süreçlerinizi etkin bir şekilde yönetmenizi sağlayan Finans Yönetim modülleri ile finansal kaynaklarınızı en iyi şekilde planlayarak işletmenizi her zaman bir adım öteye taşıyabilirsiniz.

Kasa Yönetimi

Nakit işlemlerinizi kontrol altında tutmak için nakit giriş ve çıkışları kasa yönetimi ile yapılmaktadır. Tüm kasa yönetiminizi kontrol altında tutabilmeniz için tasarlanan kasa yönetimi modülü hem TL, hem de dövizli kasalarınızın işlemlerini takip etmenizi sağlar. Döviz dönüşüm işlemlerinizi ve kasalarınız arasındaki transferlerinizi de bu modül ile yönetebilirsiniz.

Eksi Bakiye Kontrolü

Bir işletmede kasa bakiyesinin hiçbir zaman sıfırın altında olmaması gerekir. Kasa bakiyesi sıfırın altına düşüyor ise işletme girişi olmayan bir parayı kullanıyor anlamına gelmektedir. Kasa modülünde eksi bakiye kontrolü, girişi olmayan bir paranın çıkışını yapmanızı engellemenizi sağlar. Kullanıcıların girişini yapmayı unuttukları kayıtlar var ise çıkışlar engelleneceği için kasalarınız için oto kontrol sistemini kurabilirsiniz.


Kasa-Cari Limit Uygulaması

Maliye Bakanlığı 24 Aralık 2015 tarih ve 459 sıra No.'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tahsilat ve ödemelerin teşvik zorunluluğuna ilişkin olarak 2016 yılından itibaren geçerli olmak üzere bir mükellefe kasadan 1 ayda yapılacak ödemeyi 7.000,00 TL ile sınırlandırmıştır. Kasa parametrelerinden belirleyeceğiniz cari çıkış üst sınır bir aylık süreçte bir cariye çıkış yapacağınız nakti sınırlandırmanızı sağlar. Bu parametre ile Vergi Usul kanununa aykırı bir kaza haraketi yapılmasını engelleyebilirsiniz.

Kullanıcı Grubuna Göre Kasa Gizleme

İşletmeler tüm kasalarını tüm kullanıcılara açmak veya bazı kasaları için bazı kullanıcıların işlem yapmasını engellemek isteyebilir. Kullanıcı gruplarına göre kasa gizleme uygulaması kullanıcı ve kasalarınızı eşleştirerek yönetmenizi sağlar. Kasa bazında o kasayı hangi kullanıcı gruplarının göreceği ve işlem yapacağını belirleyebilirsiniz.


Banka Yönetimi

İşletmelerin para akışlarında yekün hareketler genelde bankalar üzerinden yapılmaktadır. Bankalardan yapılan tüm işlemlerin hem işletme yönetimi hem de muhasebesel açıdan kayıt altında tutulması gerekmektedir. Banka Yönetim modülü ile tüm bankacılık işlemlerinizi kontrol ve kayıt altında tutmanızı sağlar. Mevduat, Borç Çeki, Teminat, Tahsil, Kredi hesapları gibi tüm hesaplarınıza ait işlemleri bu modül ile kontrol edebilirsiniz.

Kredi Yönetimi

Günümüzde yatırımlarını ve hedeflerini büyütmak isteyen firmaların ön önemli finansman sağlayıcıları şüphesiz ki bankalardır. Kredi Yönetim Modülü firmaların bu finansman destekleri için kullanmış oldukları ticari kredileri kayıt altında tutmaları ve raporlamalarını sağlar. Kullanmış olduğunuz krediler ile ilgili ödeme planlarınızı isterseniz vade ve oranlara göre sistem tarafından oluşturur istreseniz de ödeme planını sisteme girerek gerekli banka haraketlerinin ve gider hesap kayıtlarının otomatik yapılmasını sağlayabilirsiniz.


Pos Hesap Yönetimi

Kredi kartı ile tahsilat yapan işletmeler bankalardan Pos Hesapları oluşturmaktadırlar. Banka tanımlarında yapacağınız, bankalar ile yapmış olduğunuz anlaşmalar, kaç taksit ile çekim yapabileceğiniz, hangi taksit seçeneğinde paranızı kaç günde bankadan alabileceğiniz ne kadar komisyon ödeyeceğinizi tanımlamanızı sağlar. Yapılan tanımlara göre sisteme girilen kredi kartı tahsilatları, bekleme günlerine ve taksitlarine göre valör hesabı yapılarak ve komisyonlar düşülerek banka hesaplarınıza yansıtılır. Raporlarınızda ne zaman, ne kadar paranızın mevduat hesabınıza geçeciğini takip edebilirsiniz.

Şirket Kredi Kartları Yönetimi

Sürekli nakit bulundurmamak veya taksit avantajlarından yararlanmak için birçok firmada ödemeler için kredi kartı kullanılmaktadır. Firmanıza ait kredi kartlarınız var ise bu kredi kartları ile yapılan ödemeleri takip etmenizi sağlar. Pos hesaplarında olduğu gibi Şirket Kredi Kartı Hesaplarında da yapılan ödemeler taksit ve hesap kesim günlerine göre valör tarihleri hesaplanarak banka hesaplarınıza yansıtılır. Bankanıza ihtiyaç duymadan kredi kartı limitlerinizi ve ne zaman ne kadarlık bir kredi kartı ödemesi yapacağınızı takip edebilirsiniz.


Banka Extreden Aktarım

Bankalardan mail ile veya internet bankacılığı ile elektronik hesap extresi almanız mümkün. Banka Extreden Aktarım ekranı, alınan bu extreleri sisteme aktararak hızlı ve hatasız olarak banka hareketlerinizi oluşturmanızı sağlar. Banka hareketlerinin yoğun olduğu sistemlerde tek tek kayıt yapmak yerine bu extreleri sisteme aktararak ve aktarım ekranından gerekli tanımlamaları yaparak hareketlerinizi oluşturabilirsiniz.

MT-940 Dosya Aktarımı

MT-940 Uluslararası bir elektronik hesap ekstresi formatıdır. Bankalarınız ile yapmış olduğunuz anlaşmalara istinaden bankalardan günlük MT-940 dosyalarını alarak bu dosyalara göre banka hareketlerinizin sistemde otomatik olarak oluşmasını sağlar. MT-940 dosyalarında yer alan verilere istinaden bankanızdan gelen kayıtlarınız ERP sisteminiz için gerekli formata dönüştürülerek görüntülenir ve tek tuşla tüm banka hareketlerini sisteme aktarabilirsiniz.


Teminat Yönetimi

Ticari hayatınızda risklerinizi minimize etmek ve haklarınızı güvence altına almak için müşterilerden aldığınız veya tedarikçilerinize verdiğiniz garanti veya karşılıklara teminat denir. Sisteme yapmış olduğunuz teminat kayıtları ile aldığınız veya verdiğiniz teminatları takip etmenizi ve yevmiye kayıtlarını otomatik olarak yapmanızı sağlar. Teminatlarınız ile ilgili tüm detaylara ihtiyacınız olduğunda ulaşabilir, risk hesaplamalarında da bu teminatlarınızı dahil edebilirsiniz.

Kullanıcı Grubuna Göre Banka Gizleme

İşletmeler tüm bankalarını tüm kullanıcılara açmak veya bazı bankaları için bazı kullanıcıların işlem yapmasını engellemek isteyebilir. Sadece carilerden gelen havale ve EFT kayıtlarını veya carilere yapılan ödemeleri kontrol eden bir kullanıcının işletmenize ait çek/senet, kredi gibi hesapları görmesini engellemenizi sağlar. Kullanıcı gruplarına göre stok gizleme uygulaması kullanıcı ve stoklarınızı eşleştirerek yönetmenizi sağlar. Banka bazında o bankayı hangi kullanıcı gruplarının göreceği ve işlem yapacağını belirleyebilirsiniz.


Çek / Senet Kayıtları

Ticari borçlar veya alacaklar karşılığında kıymetli evrak olarak tabir edilen Çek ve Senetler ile ödemeler ve tahsilatlar yapılmaktadır. Çek Senet Kayıtları ekranı kıymetli evraklarınız ile ilgili yaptığınız tüm işlemleri kontrol ve kayıt altına almanızı sağlar. İstediğiniz kontrollere ve detaylara göre bu işlemlerinizi yaparak istediğiniz özelliklere göre raporlayabilirsiniz.

Eksik Tahsilat Sistemi

Günü gelen bir çek veya senetin tamamını tahsil edememe durumunda, bu evrak ile ilgili yasal işlem başlatmamak için evrakın ilgilisinden evrak tutarını parça parça alıyor olabilirsiniz. Eksik Tahsilat Sistemi ile bir çek veya senet karşılığında ilgilisinden aldığınız parça kayıtları takip edebilirsiniz. Portföyde bekliyor olarak görünen bu evrak için tutarın tamamı Eksik Tahsilat Sistemi ile tahsil edildiğinde çekin durumu otomatik olarak ödendi olacaktır. Daha sonrası da evrağı iade çıkabilirsiniz.
Eskişehir erp


Evrak Parçalama Sistemi

Verdiğiniz veya aldığınız tek parçalık bir evrağı cariye farklı parçalar halinde işlemeniz gereken durumlar oluşabilir. O evrağı proje, plasiyer gibi detaylarda alt kırılımlar oluşturarak cari hesaplara işlemenizi sağlar. Parçalı evrak girişi çek/senetin tutarından aşağıda veya yukarıda olmamak kaydı ile istediğiniz tutarlar ile parçalama yaparak cari hareketleri bu detayda oluşturabilirsiniz.

Çek / Senet Yoğunluk Kontrolü

Tahsil veya Teminat hesabına çıktığınız çeklerin belirli bir orandan fazlası aynı firma veya şahsa ait ise bankanız Çek / Senet yoğunlaşmasından dolayı bu evrakları kabul etmeyebilir. Çek Senet seçeneklerinde yapacağınız yoğunluk tutarı ile bir firma veya şahsa ait evrağı farklı firmalardan alıyor olsanız bile sistem VKN bazından kontrol edilerek kullanıcının uyarılmasını veya işlemin durdurulmasını sağlar. Bu kontrol ile aynı zamanda ticari risklerinizi de azaltabilirsiniz.
Eskişehir erp


Karşılıksız / Protestolu Evraklarda Uyarı Sistemi

Aldığınız çeklerinizi karşılıksız çıkma ve senetlerinizin protestolanma durumları olabilir. Bu sistem ile carinin daha önceden karşılıksız çıkmış veya protesto olmuş evrakı var ve bu evraklar ile ilgili henüz bir tahsilat yapılmamış ise bu cariye yapılacak ve carinin borç bakiyesini artıracak işlemlerde kullanıcının uyarılmasını sağlar. İşlem girişlerinde alacağınız uyarıdan sonra işleme devam ettirebilir veya işlem yapılmasını engelleyebilirsiniz.

Avukat Evrakları Takibi

Karşılıksız çıkan veya Protesto ettirdiğiniz müşteri evraklarının tahsilatlarının takibi avukatlarınız tarafından yapılıyor olabilir. Bu evrakları avukata gönderdiğinizde veya avukattan bu evraklar için ödeme aldığınızda işlemleri sistem üzerinden takip etmenizi sağlar. Avukat ile yaptığınız bu işlemler için Nazım hesaplar tanımlayarak muhasebesel olarak da bu kayıtlarınızı takip edebilirsiniz.


Finansal Göstergeler

Genel bir finans planlaması için, önümüzdeki dönemlerde yapacağınız ödemeleri tahsilatlarınıza göre planlamanız gerekir. Finansal göstergeler ile, carilerden yapacağınız tahsilatlar ve carilere yapacağınız ödemeler, bekleyen kıymetli evraklarınız, ödeyeceğiniz kıymetli evraklarınız, ödemeniz gereken kredi ve kredi kartları, hesabına geçecek pos çözülmeleri gibi tüm nakite dönüşecek işlemleriniz aylık veya günlük olarak listeleyerek planlama yapabilirsiniz.

Nakit Akış Tablosu

Nakit akışı bir faaliyet dönemi içinde işletmede ortaya çıkan nakit akışlarını açıklamayı amaçlayan tablodur. Kasa, Banka, Cari ve Gider hesapları detayında nakit giriş ve çıkışlarınız listelemenizi sağlar. İsterseniz işlem bazında isterseniz hesap detayına ve gün detayına inerek tüm nakit hareketlerinizi tek bir ekrandan kontrol edebilirsiniz.

Genel Muhasebe

Etkin bir işletme yönetimi yaparken aynı zamanda kanunsal yükümlülüklerinizi ve mevzuat gerekliliklerini de yerine getirmeniz gerekmektedir. Mevzuat değişikliklerinin anlık olarak desteklendiği Genel Muhasebe uygulamaları işlemlerinizi kolaylaştırmanızı sağlar. Online muhasebe desteği ile tüm işlemlerinizin anlık olarak yevmiye kayıtlarını oluşturabilirsiniz.

Online Muhasebe

Gerekli defter bildirimleri için muhasebesel olarak yapılan işlemlerin mevzuat ve şekil şartlarına uygun olarak muhasebe fişine dönüştürülmesi gerekmektedir. Online Muhasebe sistemi tüm modüllerden yapmış olduğunuz kayıtların yevmiye fişlerinin otomatik olarak oluşmasını sağlar. Diğer modüllerden otomatik oluşturabileceğiniz gibi muhasebe yevmiye fiş girişinden de fiş kayıtlarınızı yapabilirsiniz.

Kur Farkı Yansıtma Kayıtları

Vergi Usul Kanunu Madde 215 / 2-b fıkrası gereğince belirli dönemlerde yabancı para birimi ile yapılan işlemleriniz için kur farkı kayıtları yapılması gerekmektedir. Bu kayıtlarınızı mevzuata uygun ve tek tıkla oluşturabilmenizi sağlar. Mali tabloların gerçeği yansıtması bakımında son derece önemli olan bu işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.


BA / BS Mutabakat

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan bir aylık periyodda belirli bir tutar üzerindeki Mal veya Hizmet alımlarını Form BA, satışlarını ise Form BS ile bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. BA / BS mutabakat modülü bu formlarınızı otomatik olarak sistemden oluşturmanızı sağlar. İsterseniz BDP (Beyanname Düzenleme Programı) veya İnternet vergi dairesine direkt olarak yükleyebileceğiniz dosyaları oluşturabilirsiniz.

Detay ve Özet Mali Tablolar

İşletmeler belirli dönemlerde detay veya özet mali tablolara ihtiyaç duyarlar. Bu tablo verileri bankacılık işlemleri, beyanname düzenlemeleri veya işletme raporları için gereklidir. İhtiyacınız olan tüm verilere sistem üzerinden ulaşmanızı sağlar. Bu tabloları isterseniz çıktı alabilir, isterseniz elektronik olarak istediğiniz dosya formatında saklayabilirsiniz.
Eskişehir erp


Gelir / Gider Detay Kodları

Bazı detaylara göre gider hesaplarınıza yaptığınız işlemleri hesap kodu altında detaylandırmak isteyebilirsiniz. Yapmış olduğunuz Gelir / Gider Detay Kod tanımları tek bir muavin hesap altında işlemleri detaylandırmanızı sağlar. İsterseniz muavin hesabı toplamında, isterseniz Detay Kod kırılımda raporlarınızı alabilirsiniz.

Muhasebe Gider Dağıtım Tanımları

Bazı giderlerinizi belirli dönemlerde farklı detaylara göre dağıtma ihtiyacı duyabilirsiniz. Detaylı raporlamalar için bu işlem son derece önemlidir. Proje, Plasiyer, Gelir / Gider Detay Kodu bazında otomatik olarak gider kayıtlarınızı oransal olarak dağıtarak kayıtlarınızın otomatik oluşmasını sağlar. Tüm işlemlerinizi girerken detayda girmek yerine, detaysız kayıtlar yaparak dağıtım tanımları ile detaylandırabilirsiniz.


İndirilecek KDV Uygulaması

Mükelleflerin KDV İade Talebine ilişkin İndirilecek KDV listesini Excel dosyası aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirmeleri gerekmektedir. Alış faturası girişlerinde seçtiğiniz indirilecek KDV kodu ile detaylı olan bu listelerin otomatik olarak sistem tarafından oluşturulmasını sağlar. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından istenilen excel formatında dosyayı tek tuşla oturabilirsiniz.

Tevkifat Uygulaması

Teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi sistemine Tevkifat adı verilmektedir.
Eskişehir erp Fatura modülünde yer alan tevkifat uygulaması tevkifatlı işlemlerinizi sistem üzerinden yapmanızı sağlar. Fatura girişlerinde seçmiş olduğunuz tevkifat kodunun oranına göre tevkifatlı işlemlerinizin yevmiye kayıtlarını otomatik olarak, hatasız yapabilirsiniz.


Ö.T.V Uygulaması

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Bu sistem satış faturalarınızı ÖTV'li olarak düzenlemenizi sağlar. Belirlenen oran ve tutarlara göre faturalarınızı oluşturur ve ilgili hesaplara muhasebe kayıtlarını yapabilirsiniz.

Ö.İ.V Uygulaması

Türkiye’de tüm mobil iletişim hizmetlerine uygulanan bir vergi türüdür. ÖİV desteği, iletişim hizmetlerine istinaden düzenlediğiniz iade faturalarınızı kolaylıkla oluşturmanızı sağlar. İade faturalarını usülüne uygun olarak düzenler ve gerekli yevmiye kayıtlarını kolaylıkla oluşturabilirsiniz.


G.V. Stopaj Uygulaması

Belirli mal veya hizmet satışlarında Gelir Vergisi Stopajı kesintisi uygulanmaktadır. Stopaj olarak yapılan kesintiler muhtasar beyannamede devlete ödenmektedir. Bu stopaj işlemlerinizi sistem üzerinden takip etmenizi sağlar. Tanımlamalara göre stopajların otomatik hesaplatarak, ilgili hesaplara kayıtları otomatik yapabilirsiniz.

Genel Kurul Takibi

İşletmeler belirli dönemlerde olağan veya olağanüstü Genel Kurul Toplantıları yapmakta ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları düzenlemektedir. Genel Kurul Takibi tüm genel kurul kararlarınızı ve değişen ana sözleşmelerinizdeki değişiklikleri takip edebilmenizi sağlar. Tüm genel kurul toplantı tutanaklarınızı ve revize görmüş ana sözleşmelerinizi gerekli usüllere uygun olarak sistemden çıkartabilirsiniz.


Süreli Evrak Takip Sistemi

Domain yenilemeleri, poliçe yenilemeleri, resmi yazıların yenilenmesi gibi belirli periyotlarda yenilemesi gereken bazı evraklar vardır.
Eskişehir erp Bu işlemlerinizi eksiksiz ve gecikmeden yapabilmeniz, takip etmeniz için tasarlanan bu sistem, takip sisteminizi daha kolay yapabilmenizi sağlar. İsterseniz belirli kullanıcıların, süre dolmadan belirli zaman önce sistem tarafından uyarılmasını sağlayabilirsiniz.

Depo Yönetimi

İşletme yönetiminde iyi kurgulanması ve yönetilmesi gereken en önemli noktalardan biri de depodur.
Eskişehir erp Depo ve hücre tanımlamalarınızı yaparak, tüm operasyonlarınızı depo ve hücre bazında gerçekleştirmenizi sağlayan depo yönetimi ile depolarınızı kontrol altına alabilirsiniz.

Depo Yönetimi

Depo tanımlamalarının ve depolar arası transfer kayıtlarınızı yapacağınız bu modül ile anlık depo bakiyeleri görüntüleyebilir, stoklarınızı depo bazında parçalayabilirsiniz.
Eskişehir erp Bu modül ayrıca depolar arasında anlaşmazlıkları ortadan kaldırmanız için depo transfer onay sistemini sunar. Depolarınıza dair tüm tüm süreçlerinizi kontrol altında tutabilir ve anlık olarak depo durumlarınızı takip edebilirsiniz.

Hücresel Depo Yönetimi

Bazı işletmelerde üretim sahalarında veya depolarda, alanı daha iyi kullanabilmek için çeşitli raf ve hücreleme sistemleri uygulanıyor. Hücresel depo yönetimi depolarınızı hücre bazında yönetmenizi ve stoklarınızı adreslemenizi sağlar. Stok girişlerinde, çıkışlarında ve depo transferlerinde işlemlerinizi hücre bazında yapmanızı sağlayan bu sistem ile hem alandan hem de zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz.

Dış Ticaret Yönetimi

Hızlanan lojistik ve gelişen teknoloji araçları sayesinde dış ticaret pazarı büyük önem kazanmıştır ve bir çok işletme daha karlı bir ticaret için dış ticarete yönelmiştir. Eskişehir erp Dış ticaret yönetimi ihracat süreçlerinizi ve sevkiyatlarını kontrol altında tutmanızı sağlar. Gümrük işlemleriniz için gerekli olan dokümanlarınızı kolaylıkla hazırlayarak süreçlerinizi hızlandırabilirsiniz.

Paketleme

Dış ticaret süreçlerinde en zahmetli kısım belki de paketleme işlemleridir. Stok kartında yapacağınız tanımlamalar, stok bazında isterseniz standart isterseniz özel paketler oluşturmanızı sağlar.
Eskişehir Erp Standart paketli stoklarınızın iç ambalaj, iç kutu, dış kutu tanımlamalarını yaparak paketleme işlemlerini yapabileceğiniz gibi özel paketli işlemleriniz için belge bazında paketler oluşturabilirsiniz.

Çeki Listesi

Çeki listesi hazırlamak çok meşakatli ve zorlu bir süreçtir. Standart ambalajlı stoklarınız için stok kartında yaptığınız tanımlamalara istinaden, özel ambalajlı stoklarınız için ise paketleme ekranından yaptığınız paketlemelere göre çeki listelerini otomatik olarak almanızı sağlar. Stok kartlarında yer alan yabancı dillerde stok adlarının desteği ile istediğiniz dilde çeki listelerinizi alabilirsiniz.
Eskişehir Erp


Proforma Fatura

İhracat için müşteri aramak, gerekli gümrük evraklarını oluşturmak, gümrük beyannamesini hazırlamak haricinde işletmenizin takip etmesi gereken bir de GÇB onayı gelmiş belgelerin muhasebe kayıtlarının oluşturulması gerekmektedir. İhracat gerçekleştiği anda düzenlediğiniz proforma faturalar cari ve stok bakiyelerinizi anlık olarak etkilerken GÇB onayı geldiğinde faturalaştırarak muhasebe kayıtlarınızı o zaman oluşturmanızı sağlar. İhracat süreçleriniz ile ilgili tüm takiplerinizi yapabilirsiniz.

Eskişehir erp ,
Eskişehir erp , Eskişehir erp, Eskişehir erp , Eskişehir erp , Eskişehir erp ,

Eskişehir erp , Eskişehir erp, Eskişehir erp , Eskişehir erp , Eskişehir erp ,

Eskişehir erp , Eskişehir erp, Eskişehir erp , Eskişehir erp , Eskişehir erp ,

Eskişehir erp , Eskişehir erp, Eskişehir erp , Eskişehir erp , Eskişehir erp ,

Araç Yönetimi

İhracat işlemlerinde araç kapasite planlamasını doğru yapmak gerekir. Tanımladığınız ve sevkiyatını yapacağınız belge bazında seçtiğiniz araç tanımları ile siz ürünlerinizi ekledikçe ağırlık ve hacim hesabı olarak araçta ne kadar yer kaldığını ve ne kadar dolduğu görüntüleyebilmenizi sağlar. Dış ticaret evraklarınızı hazırladıktan sonra ürünlerin araca sığmamasından kaynaklı olarak evrak süreçlerinizi yeniden hazırlamak zorunda kalmadan işlemlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Proje Yönetimi

Proje bazlı iş yapan işletmelerde tüm süreçlerin proje bazında takip edilmesi ve yönetilmesini sağlar. Tüm modüllerde yapacağınız kayıtlarınızı proje bazında girmenize olan sağlayan proje yönetimi ile anlık proje durumlarınızı görüntüleyebilir proje bazında planlama, maliyet ve kontrolleri gerçekleştirebilirsiniz.

Proje Dosyaları

Proje bazında detaylı tanımlamalar yapmanız gereken zamanlarda proje dosyalarınızı oluşturmanız gerekir. Proje dosyaları projenize ait tüm verileri tek bir yerde tutmanızı sağlar. Projeniz ile ilgili gerekli takiplerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Proje Gelir ve Giderleri

Proje bazında takip etmeniz detaylardan biri de Proje Gelir ve Giderleridir. Tüm modüllerde sağlanan proje kodu desteği, projeleriniz ile ilgili yapmış olduğunuz tüm kayıtları proje bazında takip etmenizi sağlar. İstediğiniz zaman, projeleriniz ile ilgili yapmış olduğunuz harcamalara, tahsilatlara, mal veya hizmet alış ve satışlarına ulaşabilirsiniz.


Proje Maliyet Planları

Projelerin başarılı ilerlemesi ve tamamlanması için doğru maliyet planlamaları gerekmektedir. Proje Planları tarih, vade ve taksitlere göre proje için ihtiyaç duyulan stok kalemlerinin takibin sağlar. Revizyon uygulaması ile projenin maliyetlerinin hangi revizyon ile ne kadar değiştiğini görüntüleyebilir isterseniz bu Maliyet Planlarınızı MS Project uygulaması ile entegre çalıştırabilirsiniz.

Proje Maliyet Girişleri

Proje tekliflerini doğru verebilmeniz ve hedeflenen karlılıklar ile projelerinizi tamamlamanız için projeye konu olacak stok ve gider kalemlerini tanımlayarak belirlediğiniz karlılığa göre süreçlerinizi yürütmelisiniz. Proje Maliyet Girişleri, stok ve gider hesapları bazında proje maliyetlerinizi girmenizi ve karlılık politikalarınıza göre proje toplam hedef maliyetini oluşturmanızı sağlar. Oluşturduğunuz bu maliyetlere göre proje tekliflerinizi kolaylıkla verebilir, proje bittiğinde ise hedef ve gerçekleşme oranlarını raporlayabilirsiniz.

Bütçe Yönetimi

İşletmelerin sadece bugünlerini planlayarak işlem yapmaları yeterli olmamaktadır. Bütçe Yönetimi gelir ve giderlerinizi önceden planlamanızı sağlar. Bu planlar sayesinde gelecek dönemlerdeki finansal kaynaklarınızı kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Bütçe Gelir / Gider Tanımları

Gelir ve Giderler için yapılacak olan bütçe planlamalarının bazı başlıklar üzerinde toplanması gerekmektedir. Gelir ve Gider tanımlarınızı gruplandırmanız, raporlarınızı daha anlaşılır halde görüntülemenizi sağlar.

Bütçe Gelir / Gider Plan Kayıtları

Belirlenen Gelir ve Gider tanımlarınızın detaylarını ve tarihsel olarak planlarınızı girmenizi sağlar. Finansal göstergelerinizi bu kayıtları dahil ederek alabilir, modüllerden yaptığınız kayıtları bu planlar ile eşleştirerek durum kontrollerini yapabilirsiniz.

Eskişehir erp


Eskişehir erp , Eskişehir erp, Eskişehir erp , Eskişehir erp , Eskişehir erp ,
Eskişehir erp , Eskişehir erp , Eskişehir erp , Eskişehir erp , Eskişehir erp ,
Eskişehir erp , Eskişehir erp

Eskişehir web tasarım firmaları

Eskişehir web tasarım firmaları arasında etkili bir firmayız. Web sitesi, Günümüzdeki en etkili ve düşük maliyetli tanıtım aracıdır.Tanıtım ise bir firmanın sürekliliğinde ve başarılı  olmasında  en  önemli etkenlerden  biridir. Tanıtılamayan bir hizmet yada bir ürünün  tüketicisine ulaştırılamayacağı ve aynı şekilde pazarlanamayacağı herkes tarafından bilinmektedir. Web tasarım eskişehir denilince EROL YAZILIM önde gelen firmalardandır

Etkili web tasarım

Sizde daha fazla vakit kaybetmeden gelin günümüzün en etkili tanıtım ve iletişim aracı olan Dijital Dünya’ da yerinizi alın.

dinamik-web-tasarim

Web sitesi nasıl olmalı karar verin

Öncelikle neden bir internet sitesine sahip olmak istediğinizi belirleyin. Bir web sitesini satışlarınızı artırmak, müşteri hizmetlerinizi daha verimli hale getirmek yada bir imaj çalışması için düşünebilirsiniz. Hatta rakip firmalarınızın bu teknolojiyi kullanıyor olması sizin bu konudaki kararlarınızı etkileyebilir. Siteyi ne için oluşturacağınıza kara vermeniz iyi bir planlama yapmanız için başlangıç teşkil edecektir.

Planlama çalışmalarınız esnasında mutlaka profesyonel bir kurumla çalışmalısınız. Planınızı yaparken:
Hangi kurumla çalışacağız,
Hedef kitlemizi kimler oluşturuyor, onlara neyi/nasıl sunacağız,
Proje için hangi büyüklükte bütçe ayırabiliriz,

Web sitesi için kiminle çalışacağım

Kiminle çalışacağınızı belirledikten sonra proje içeriğini oluşturabilirsiniz. Bu aşamada çalıştığınız kurumun uzmanlığından yaralanmalı ve onların tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmelisiniz. Eskişehir web tasarım firmaları arasında uzman firmayı seçmelisiniz
Sitenizin tasarım esnasında hangi aşamalardan geçtiği konusunda bilgi sahibi olmalısınız. Bu konuda sitemizin tasarımın aşamaları bölümünden faydalanabilirsiniz.

Web sitesi TASARIM ve PROJELENDİRME

Öncelikle sitenizin alan adının ne olacağına karar vermelisiniz. Bu konuda alan adının kolay okunabilir ve yazılabir olmasına dikkat etmeniz gereklidir. Eskişehir web tasarım firmaları arasında bizden domain ve hosting konusunda destek alabilirsiniz
Sitenizin içeriğiyle veya firmanızın ticaret unvanıyla uyumlu olmasına dikkat etmelisiniz.
Alan adınızın tescilinin ardından siteniz için güvenli ve hızlı bir server seçmelisiniz. Sitenizin
Dışarıdan gelecek saldırılara karşı korunması,
Yayımı esnasında ortaya çıkabilecek aksaklıkların minimuma indirilmesi
Sayfalarınızın, ziyaretçilerin sabrını zorlamayacak şekilde kolay ve hızlı açılabilmesi
çalışacağınız kurumla birlikte hosting seçeneklerini değerlendirirken gözönünde bulundurmanız gereken kriterler olmalıdır.
Proje içeriğini belirlerken nelere öncelik vereceğinizi belirlemesiniz. Sitenizin içeriğini kabaca şu başlıklar altında meydana getirebilirsiniz.
Firma tanıtımı
Fimanızın amaç ve hedeflerini, kurumsal kimliğini, örgüt kültürünü, çalışma anlayışını ve başarılarını belirtmelisiniz.
Yine firmanızın iletişim bilgileri, hatta dinamik olarak erişim formları sitenizin kurumsal sayfalarında bulunmalıdır.
Ürün katalogları
Ürünlerinizin detaylı bilgi, fiyat ve çeşitlerini sunmalısınız. Ürünlerinizin rahatça bulunabilmesi için arama modülleri sayesinde kullanıcıların gireceği anahtar kelimelerle daha rahat ulaşmalarını sağlayabilirsiniz.

Web-sitesi

Web sitesi Ürün Tanıtımı

Ürünlerinizi internetin sağladığı renkli resim ve hareketli animasyon avantajları ile tanıtmalısınız.
Tasarım öncesi karar vermeniz gereken noktalar ise şunlardır:
Bilginin organize edilmesi:
Sitenizin hangi kısmının statik, hangi kısmının dinamik sayfalardan oluşacağını belirlemelisiniz. Eğer ürün tanıtımı ağırlıklı bir yapı düşünüyor iseniz dinamik sayfalara ağırlık vermelisiniz. Dinamik sayfaları oluştururken çalıştığınız kurumun hızlı ve kullanışlı bir veri tabanı programını kullanmasına dikkat etmelisiniz.

Web sitesi Devamlılık kriterleri

Sitenizin ne sıklıkla güncelleneceğini belirleyerek, esnek bir yapı oluşturmalısınız. Tasarımın genişleyebilir şekilde olması sizi daha çok ürün tanıtma konusunda rahatlatacak, ileride çıkabilecek ek maliyetlerden koruyacaktır.

Eskişehir web tasarım firmaları

Günümüzde bir çok firma web sitelerini bir imaj çalışması olarak görmektedir. Sitenizin içeriğinin genişliği ne olursa olsun, ziyaretçileri memnun edecek bir görselliğin ve bütünlüğün olması gerekir.

Bizi Arayın

Eskişehir Erp uygulamaları

Eskişehir Erp uygulamaları

Eskişehir SAP Business One

Eskişehir Erp uygulamaları İşinizi başarıyla yönetin ve büyütün. SAP Business One uygulaması, satış ve müşteri ilişkilerinden mali operasyonlara dair tüm faaliyetlerinizi yönetebilmeniz için karşılanabilir bir yol sunmaktadır.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış ve özel olarak SAP iş ortakları üzerinden satılan SAP Business One, süreçleri organize etmenize, anında bilgiye ulaşmaya rol oynamanızda ve kar getiren büyümeye ulaşmanıza yardımcı olmaktadır.

SAP Business One esnek bir yapıya sahiptir

SAP Business One, akılda kalıcı esnekliğe dikkat ederek tasarlanmıştır. Ofisinizde ya da Cloud(“bulut” sistemi) üzerinde kurulu olsa da, hareket halindeyken dahi mobil uygulamamıza erişebilirsiniz. İşiniz büyüdüğü sürece de, uygulamayı ortaya çıkaran ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde şekillendirebilir ya da geliştirebilirsiniz. Basit ve bütünleşmiş(entegre) bir çözüm olarak, tüm iş sisteminizi net bir şekilde görmeniz için uçtan uca görünürlük sağlar ve operasyonunuzun her alanını tam olarak kontrol edebilmenize olanak verir. İşle ilgili tüm kritik bilgiyi depolar ve gerçek zamanlı tüm bilgilerinize erişiminizi sağlar. Geleneksel mali programlar ve hesap tablolarından farklı olarak, iş sahanızla ilgili kilit noktaları yönetmeniz için neye ihtiyacınız varsa onu sunar. Eskişehir Erp uygulamaları

SAP Business One Finans

Defterikebir, hesap kurulum ve bakımları, günlük girdileri, çok boyutlu maliyet merkezleri, dış kaynaklı para düzenlemeleri ve bütçe işlemleri dâhil finans işlemlerinizi yönetir.Eskişehir Erp uygulamaları

Eskişehir Erp uygulamaları

Kotaları, müşteri siparişlerini, teslimatları kolayca oluşturur, sermaye dengelerini günceller ve tüm faturalar ile borçlular hesaplarını yönetir.Eskişehir Erp uygulamaları

SAP Business One Satın Alma

Satın alma kota ve siparişlerini oluşturmak, stokları güncellemek, ithalatlar için son teslim alma maliyetlerini hesaplamak, iadeleri ve kredileri yönetmek ve ödemeleri işlemek gibi tedarikçi işlemlerini yönetir.

SAP Business One Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

Profiller, iletişim bilgisi özetleri, hesap dengeleri ve satış öngörüleri planları dâhil her türlü müşteri ve tedarikçi bilgisini kontrol altında tutar.

Eskişehir Erp uygulamaları

Stok seviyelerini, malzeme yönetimini, fiyat listelerini, özel fiyat anlaşmalarını, depolar arası taşımaları ve stok işlemlerini yönetir.

SAP Business One Malzeme İhtiyaçları Planlama (MİP)

Üretim planlamacıları ve alıcılar için verimlilik gösteren basit ama güçlü planlama sistemi ile birçok kriteri baz alarak üretim ve satın alma için malları düzenler ve yönetir.

SAP Business One Hizmet

Hizmet operasyonları, hizmet sözleşme yönetimleri, hizmet planlama ve müşteri etkileşimleri aktiviteleri takibi için destek sağlayarak hizmet birimlerinin potansiyelini en uygun hale getirir.

Şirketlerarası Entegrasyon

Birçok kurum arasında şirketlerarası işlemleri yürütür. Bir şirketin fiziksel ve sanal alanları arasında kaynak ve bilgi paylaşımında bulunarak, konsolide(birleştirilmiş) rapor oluşturulmasına olanak sağlar.

SAP Business One Raporlama ve Mantıksal Analiz

İnteraktif kumanda paneli(gösterge tabloları) ile işiniz için gerçek zamanlı içgörü(kavrayış) edinmenizi ve en çok baskı yaratan sorularınıza cevap veren raporlar hazırlanmasını sağlar. Geçici (ad hoc) raporlama, bilginin kontrolünü kullanıcılara bırakarak, karar verme sürecinin daha iyi ve daha hızlı bir şekilde değerlendirilmesine destek olur.

Eskişehir yazılım şirketleri

Eskişehir yazılım şirketleri, Neden Biz?

 

20 Yıllık Deneyim

Eskişehir yazılım şirketleri arasında Erol Yazılım kurulduğu günden itibaren donanım ve yazılım sektöründe kendini geliştirmiştir ve yıllar içinde kazandığı deneyimlerle müşterilerin ihtiyaçlarına uygun özel çözümler üretmektedir.

Sektörel Bilgi Birikimi

Erol Yazılım  sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimleri ile üstlendiği tüm projelerde, teknik alt yapısı güçlü, kullanımı kolay, çözümler üretmektedir.

Deneyimli Mühendis Ekibi

Erol Yazılım deneyimli yönetici kadrosu ve  bünyesinde çalışan genç ekibi ile firmalara, farklı projeler ve teknoloji çözümleri ile hizmet sunmaktadır.

Hızlı ve Etkili Dış Kaynak Hizmeti

Erol Yazılım  firmaların istekleri doğrultusunda, firmaların istekte bulunduğu nitelik ve sayıda ‘dış kaynak’ hizmeti sunmaktadır.

Yazılım Firmaları Ne İş Yapar?

Yazılım firmalarının ne iş yaptığından bahsedebilmek için öncelikle yazılım ve bilişim sektörü ile ilgili bilgi sahibi olmak, sektörü gerekliliklerinden bahsetmek gerekiyor. Yazılım aslında, bilgisayar ve mobil cihazların belli amaçlara yönelik işlemleri yerine getirebilmesi adına programlar yaratmak üzere kullanılan kodlar ve bu kodların yönetimini kapsayan bir çalışma alanı olarak tanımlanabilir. Yani yazılım aracılığı ile teknolojik cihazlara ne yapmaları gerektiği söyleniyor, komutlar verilebiliyor.

Yazılım oldukça geniş bir sektör olduğu için tek bir tanım yapmak zor. Günümüzün gelişen koşulları doğrultusunda yazılım projeleri de değişiyor ve çeşitleniyor. Bu projelerin hayata geçirilmesinde internet elbette en büyük rolü oynuyor. İnternetin yaygınlaşmasına paralel olarak yazılım ile hayata geçirilebilecek projelerin de sınırları genişliyor. Bu projelerin hayata geçirilmesini ise yazılım firmaları sağlıyor. Bu firmalar, müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarına uygun olarak projeler üretiyor, strateji geliştiriyor, ürün tasarlıyor ve gerekli teknolojilerden faydalanarak ürün/hizmetin ortaya çıkarılmasını sağlıyor.

Kimler Yazılım Firmalarının Müşterisi Olabilir?

Yazılım firmaları ile çalışmak isteyenler genellikle orta ya da büyük ölçekli projeler yürütmek isteyen müşteriler oluyor. Daha basit işler genellikle freelance çalışanlarla hayata geçiriliyor. Bu nedenle de genellikle işletmeler, yazılım firmaları müşteri portföyünün büyük çoğunluğunu oluşturuyor

Söz konusu müşteriler işletme ise, durum çok farklı olabiliyor. Hangi sektörden olursa olsun, çalışan sayısı, bütçesi, yaptığı iş vs. fark etmeksizin her işletmeye dijital dönüşüm uygulanabilir. Bir kırtasiyeden bir hastaneye, bir restorandan bir eğitim kurumuna kadar aka gelebilecek her işletme için müşteri ilişkileri yönetimi, kaynak yönetimi sistemi, iş takip – görev takip sistemleri, dijital pazarlama vb. uygulamalar sağlanabiliyor. Dolayısı ile müşteri işletme ise, bir yazılım firması olmadığı takdirde, yazılım firmalarından destek alması kaçınılmaz oluyor.

Eskişehir barkod sistemi

eskisehir-barkod

Eskişehir barkod sistemi

PrAtik

Eskişehir barkod sistemi eskişehir barkodlu satış eskişehir barkod eskişehir barkod hızlı satış PrAtikPOS perakende sektörüne özel “Hızlı ve Kolay” satış hizmeti sunmak için geliştirilmiş bir yazılımdır. Perakende sektörüne özel olan bu uygulama, sektöre özel özellikleri ile nakit, taksitli ve açık hesap gibi ödeme yöntemlerini kullanarak hızlı satış yapılmasını sağlar. Dokunmatik ekran, barkod okuyucu, tartı entegrasyonu ve yeni nesil Beko ve Verifone yazarkasa entegrasyonu gibi özellikleriyle kullanıcısının işlemlerini kolaylaştırma ve hızlandırmayı sağlayan bir uygulamadır.

Neden PrAtik?

Günümüzde hızlı ve güvenli satış, perakende işletmeleri için zorunluluk haline gelmiştir. Bunun için anlık satışlarda kullanıcı kaynaklı hataların en aza indirilmesi ve satışların hızlandırılması gerekmektedir.

Teknolojinin ve yazılımın günümüzde vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelmesiyle birlikte sıcak satış hacmi yüksek perakende işletmelerinde verimliliği arttırmak amacıyla satış, stok takibi ve nakit akışının kontrol altında tutulması gereklidir. PrAtikPOS tüm bu işlemler için gerekli alt yapıyı sağlayarak perakende işletmelerinin destekçisi haline gelmiştir. AtikSE Sistem Engtegratörü ile tam entegrasyon sağlayarak tüm cari, stok, kasa, banka ve muhasebe işlemlerinizi takip etmenize olanak sağlamaktadır. Yeni nesil yazar kasalar ile tam entegrasyonu, yazar kasaların kullanımını kolay ve güvenli hale getirmiştir.

Stok Yönetimi

Eskişehir barkod sistemi İşletmelerin "Hızlı ve Sıcak Satış" işlemlerinde stokların yönetimi ve takibi en önemli konulardan birisidir. PrAtikPOS uygulaması; kullanıcılarına sunduğu detaylı stok takibi ve raporları ile işletmelerin ihtiyacını karşılamaktadır. PratikPOS'un ile tüm stok takibi sürçlerinizi etkin ve detaylı bir şekilde yönetebilirsiniz.

Sınırsız Stok Takip Sistemi

Stok hacmi büyük işletmelere herhangi bir stok sınırlaması getirmeden, stok oluşturma imkanı sunmaktadır. AtikSE Sistem Entegratörü yazılımı ile entegre çalışarak stokların takibini kolaylaştırmaktadır. Stok takibinde perakende müşterilerinin ihtiyaç duyduğu planlamalar için maksimum ve minimum gibi tanımlamalarla kullanıcılarının isteklerine çözüm sunmaktadır. İşletmeler stoklarının tüm giriş ve çıkış işlemlerini anlık detaylı görebilmektedir. AtikSE entegrasyonu sayesinde istedikleri tüm detaylı raporları alabilmektedir. Stokları için resim tanımlarına önem veren işletmeler; stoklarında herhangi bir kısıtlama olmadan sınırsız resim tanımlayabilmektedir. Stoklarında eksi bakiyenin kontrol edilmesini isteyen işletmeler için bu hizmeti de desteklemektedir.Eksi bakiyeye düşüldüğünde uyarı vermesi veya işlemi engellemesi gibi seçenekleriyle programı esnekleştirmekte ve işletme politikasına göre eski bakiyeli stokların yönetimini ve tespitini kolaylaştırmaktadır.

Depo Takip Sistemi

Gerçek veya sanal depo takibi ihtiyacı olan işletmelerin ihtiyacını karşılamaktadır. İşletmenin yaptığı satışların ve iadelerin depo bazında yapılmasını destekleyerek; depolarda bulunan stok bakiyesinin ayrılmasını ve stok takibinin kolaylaşmasını sağlamaktadır. AtikSE Sistem Entegratörü ile alınan detaylı depo raporları kullanıcılarının depo takibini kolaylaştırmaktadır. AtikSE programı ile depolar arası transfer işlemleri yapılabilmektedir.


Lot/Parti/Seri Takip Sistemi

Lot, parti veya seri takibi ile işletmeler renk, beden, numara veya seri gibi etkenler sebebiyle ayrı ayrı stoklar açmak yerine tek stok altında bunların takibini yapabilmektedir. Ürünlerine ait lot, parti veya seri takibini yapan işletmelere PrAtikPOS destek sunmaktadır.

Sınırsız Barkod Takip Sistemi

Sınırsız stok takibi ile birlikte stoklara sınırsız barkod desteği de verilmektedir. Bir stoğa ait birden fazla barkod tanımlaması ile barkod değişikliği gibi durumlarda eski barkodu silmek yerine yeni barkod eklenerek satış ve barkod takibi kolaylaşmaktadır. Ayrıca barkod sistemininde kolay kullanımının sunduğu diğer bir avantaj ise tartılı satılan ürünlerde barkod bilgisinden ürünün ağırlığı alınmaktadır.


PrAtik Tuş Desteği

Barkodu bulunmayan, çok satışı yapılan veya hızlı satışı yapılmak istenen stoklar için ekranda kısayol desteği verilmektedir. Bu kısayollar ile kullanıcılar tek tuşla ürünün satışını yapabilmektedir. Ayrıca bu kısayollar kendi içinde gruplanarak işletme kullanıcılarının kolay kullanımını desteklemektedir. Bu kısayollar sistemin esnekliği ile kullanılan ekran boyutuna göre kısayol tuşlarının boyu ve yüksekliği kullanıcı tercihine bağlı olarak değiştirilebilmektedir. Ayrıca stoklara ait tanımlanan resimler bu kısayol tuşlarında gösterilmektedir ve kullanıcı hatasının en aza indirilmesi sağlanmaktadır.

eskisehir-barkod-sistemi

Satış Yönetimi

İşletmelerin son kullanıcı ile karşılaştığı satış ekranlarında en önemli faktörler hatasız ve hızlı işlemlerdir. PrAtikPOS'un satış yönetim anlayışı ile işletmelerin isteklerini karşılamaktadır. PrAtikPOS ile satışlarınızı hızlandırabilir ve işlemlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Satış Bekletme Sistemi

İşlem hacmi yüksek olan işletmeler için satış bekletme sistemi desteklenmektedir. Satış esnasında oluşan aksaklıklar nedeniyle işlemler gecikmekte ve yoğunluk artmaktadır. Bu yoğunluğun önüne geçebilmek ve aksaklıkları ötelemek için satış bekletme sistemi desteklenmiştir. Bu sistem ile aktif satışı devam eden müşteri beklemeye alınabilir ve diğer satış işlemine devam edilebilir.

Terazi Entegrasyonu

İşletmesinde tartı veya terazi kullanan işletmeler için terazi aktarım sistemi de desteklenmiştir. Tartılan ürünün bilgileri anlık olarak kasaya gönderilmektedir. Terazi sistemi kullanmak için detaylı senaryolar kullanan işletmelerin iş yükleri en aza indirilmiştir.


Kredi Kartı Taksit Sistemi

Kredi kartlarında taksit imkanı sunan işletmelerin ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bankaların tanımlanan taksit sayılarına göre satış esnasında taksitli ödeme girebilmektedir. Ayrıca bu taksitli ödeme için taksitler ve taksitin tarih bilgileri ayrı ayrı tutulur.

Satış İade Sistemi

Çeşitli sebeplerden dolayı ürün iade isteğinde bulunan müşteriler için ürün iade sistemi geliştirilmiştir. İşletmeler ürün iade işlemini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler. Ayrıca ürün iade işlemi gerçekleştirilirken işletme tercihine bağlı olarak şifreli işlem uygulanabilir.


Müşteri Ekran Desteği

PrAtikPOS, satış esnasında müşterileri bilgilendirme amaçlı ikinci bir ekranı da desteklemektedir. Müşteri ekranları için herhangi bir kısıt getirmeyen PrAtikPOS; ikinci ekran veya VFD Dijital ekranlara destek vermektedir.

Dokunmatik Ekran Desteği

Eskişehir barkod sistemi Dokunmatik ekran kullanmak isteyen işletmeler için dokunmatik ekran desteği verilmiştir. Bu destekle birlikte kullanıcının rahat ve performanslı kullanımı göz önüne alınarak uygulama tasarımı geliştirilmiştir. Dokunmatik ekran kullanımı isteyen kullanıcılar için sistem esnekleştirilerek isteğe göre numerik klavye eklenmiştir.


Detaylı Ödeme Sistemi

İşletmelerde çoğu zaman kullanılan detaylı ödeme(aynı anda birden fazla ödeme yöntemi) yöntemleri PrAtikPOS uygulamasında desteklenmiştir. Detaylı ödeme sistemi; kullanıcıların kolay kullanımı için ekranda kısayol tuşu ile desteklenmiş ve ödeme yaptıkça bakiyeyi azaltan sistem ile ödeme karışıklığı ortadan kaldırmıştır. Bu çözüm yöntemi ile işletmelerimizin müşterileri aynı satış işleminde birden fazla ödeme yöntemi kullanabilmektedir. Ayrıca sistem esnekleştirilerek kullanıcının detaylı ödeme ile fazla ödeme yapabilmesi işletme tercihine bırakılmıştır. Detaylı ödeme sistemi kullanıldığında AtikSE entegrasyonunda müşterinin ödeme tipleri ayrı modüllerde(kasa, banka gibi) tutulması desteklenmiştir.

Kasada Ödeme Sistemi

Eczane ve medikal gibi işletmeler satışlarını belirli noktalardan ödemeleri ise tek kasadan yapmaktadırlar. Bu ve benzeri işletmeler için satış ve ödeme noktaları ayrılmıştır. Satış ve ödeme noktalarının farklılığı ile tezgahtarların tahsilat trafiği azaltılır.


Restaurant Masa Sipariş Takip Sistemi

İşletmesinde sipariş veya restaurant sistemi kullanan işletmeler için masa sipariş takip sistemi desteklenmektedir. Bu sistemle birlikte işletme müşterilerinin masa ve sipariş bilgileri takip edilebilmektedir.

Plasiyer Takip Sistemi

Birden fazla kasiyer ile çalışan küçük, orta veya büyük ölçekli işletmeler plasiyer takibi yapabilmektedir. Plasiyer takibi ile anlık satış, iade ve tahsilat gibi işlemlerin kimin tarafından yapıldığı bilgisi tutulmaktadır. Plasiyer takibi ile kullanıcı performans bilgileri işletmelerin ihtiyacını karşılamaktadır ve işletme yönetimini kolaylaştırmaktadır.

eskisehir-barkod-okuyucu

Yazar Kasa Yönetimi

Yeni nesil yazar kasaların kullanımı işletmelerin iş yükünü azaltmakla beraber kolay kullanım imkanı da sunmaktadır. Yeni nesil yazar kasa, POS ve ÖKC üreticilerinden tam onaylı destek alan PrAtikPOS uygulaması yazar kasa yönetiminde işletmelere en pratik çözümü sağlamaktadır. Yazar kasalarla tam entegre çalışarak aktif bir kullanıcı deneyimi sunar.

Beko ve Verifone Yeni Nesil Yazar Kasa Entegrasyon Sistemi

Eskişehir barkod sistemi “Hızlı ve Sıcak Satış” yapan işletmelerin yeni nesil yazar kasa isteklerine çözüm sunmaktadır. Verifone ve Beko gibi yeni nesil yazar kasa üreticilerinin sunduğu yazarkasa hizmetlerine PrAtikPOS tam destek vermektedir. Yazarkasalar USB veya TCP protokolleri aracılığıyla bağlanmaktadır ve kredi kartı, nakit ve taksit gibi ödeme seçenekleri desteklenmektedir. Ayrıca birden fazla yazarkasa kullanan işletmelerde kullanıcılara özel kasiyer bağlanabilmektedir.

Para Çekmecesi Entegrasyonu

Otomatik para çekmecesi kullanan işletmeler için satış sonrası para çekmecesinin açılmasına tam destek vermektedir. Kullanıcı isteğine göre tüm ödeme tiplerinde kullanılabilmektedir

eskisehir-barkodlu-satıs

Müşteri Yönetimi

Müşteri yönetimi için AtikSE Sistem Entegratörü ile tam entegre çalışan PrAtikPOS geniş müşteri takibi ile işletmelere destek sağlamaktadır. Detaylı müşteri raporları ve kolay yönetimi ile PrAtik işletmelerine müşteri yönetimi için alternatif çözümler üretmektedir.

AtikSE Cari Entegrasyonu

PrAtikPOS ile oluşturulan müşteriler anlık AtikSE Sistem Entegratörüne Cari olarak açılmaktadır. Bu hızlı kayıt işlemi cari takibine önem veren işletmelere avantaj sağlamaktadır.

Perakende Müşteri Sistemi

Anlık satış hacmi yüksek olan işletmelerde satış işlemleri standart müşteriler üzerinden takip edilmektedir. PrAtikPOS ile sistemde perkande müşteri tanımlaması yaparak tüm satışları bu müşteri üzerinden takip edebilirsiniz. PrAtikPOS perkande müşterisi üzerinden yapılan satışlarda açık hesap(veresiye) ödemesine izin vermeyerek kullanıcıların hata yapmasına da izin vermemektedir.


Detaylı Cari Raporları

Detaylı ve kritik raporlar işletmelerin iş yüklerini azaltmakla kalmayarak satış politikalarının da belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. PrAtikPOS ile tanımlanan müşterilerin AtikSE ile entegrasyonu müşterilerin tüm işlemleri için detaylı rapor seçeneği sunmaktadır.

eskisehir-barkod-yazılımı

Genel Özellikler

Müşteri yönetimi için AtikSE Sistem Entegratörü ile tam entegre çalışan PrAtikPOS geniş müşteri takibi ile işletmelere destek sağlamaktadır. Detaylı müşteri raporları ve kolay yönetimi ile PrAtik işletmelerine müşteri yönetimi için alternatif çözümler üretmektedir.

Ticari Paket ile Entegre

Eskişehir barkod sistemi  AtikSE Sistem Entegratörünün sahip olduğu Cari, Stok, Kasa, Banka ve Muhasebe modülleri ile tam entegrasyon sağlanmaktadır. Aktarımın esnekliğine bağlı olarak anlık veya toplu aktarımlarda satış yapılan carinin ve stoğun bilgileri aktarılmaktadır. Ayrıca bu cari ve stoklara ait işlem raporları detaylı bir şekilde alınabilmektedir. Tahsilat işlemleri için Kasa ve Banka modülleri kullanılmaktadır. İşletmenin sahip olduğu kasa ve banka sayısına göre tek veya birden fazla kasa ve banka ile işlem yapılabilir. Eskişehir barkod sistemi PrAtikPOS ile satış sırasında seçilen banka veya kasa bilgisine göre ilgili alana kayıtları aktarılır. Ayrıca muhasebe entegrasyonu kullanan işletmelerin satıştan sonra muhasebe kayıtları oluşturulur. AtikSE Sistem Entegratörü ile entegre çalışması bu modüllerde işletmelerin detaylı raporlar almasını sağlamaktadır.

Özelleştirilmiş Klavye Kısayol Desteği

Kayıt, sil, yeni kayıt gibi hızlı işlemlerin yapılabilmesi için tüm programlarda kısayol tuşları bulunmaktadır. Kullanım alışkanlığı PrAtikPOS ’tan farklı olan işletmeler için klavye kısayol tuşları

Eskişehir barkod sistemi  PrAtikPOS ‘un kullanıcı bazlı parametre yönetimi ile işletmelerin uygulama kullanımı kolaylaşmaktadır ve yazılım işletmeye uygun hale getirilmektedir. Bahsi geçen birçok özellik kullanıcı bazında esnekleştirilmektedir. Ayrıca kullanıcı bazında yetkilendirme yapılabilmekte ve uygulama kullanıcıya özel hale getirilebilmektedir. Örneğin, işletmenin tüm kullanıcıları için iade işlem şifreleri, yapabileceği ödeme tipleri gibi işlemler özelleştirilmektedir.

Pratik Yazdırma Sistemi

Eskişehir barkod sistemi PrAtikPOS ’un en büyük avantajlarından birisi olan çıktı tasarımları; tüm işletmelerin ihtiyacı olan, sınırsız sayıda çıktı tasarımı sunmaktadır. İşletmenin sahip olduğu Fatura ve Fiş boyutuna göre hazırlanan fiş tasarımları tasarım editörü ile kısa sürelerde isteğe uygun tasarlanarak teslim edilmektedir. Ayrıca sistemin sahip olduğu standart Fiş ve Fatura tasarımlarını da işletmeler kullanabilir.

Eskişehir depo otomasyonu

depo operasyonu

Depo Yönetimi

Eskişehir depo otomasyonu İşletme yönetiminde iyi kurgulanması ve yönetilmesi gereken en önemli noktalardan biri de depodur. Depo ve hücre tanımlamalarınızı yaparak, tüm operasyonlarınızı depo ve hücre bazında gerçekleştirmenizi sağlayan depo yönetimi ile depolarınızı kontrol altına alabilirsiniz.

Eskişehir Depo Yönetimi

Eskişehir depo otomasyonu Depo tanımlamalarının ve depolar arası transfer kayıtlarınızı yapacağınız bu modül ile anlık depo bakiyeleri görüntüleyebilir, stoklarınızı depo bazında parçalayabilirsiniz. Bu modül ayrıca depolar arasında anlaşmazlıkları ortadan kaldırmanız için depo transfer onay sistemini sunar. Depolarınıza dair tüm tüm süreçlerinizi kontrol altında tutabilir ve anlık olarak depo durumlarınızı takip edebilirsiniz.

Hücresel Depo Yönetimi

Eskişehir depo otomasyonu Bazı işletmelerde üretim sahalarında veya depolarda, alanı daha iyi kullanabilmek için çeşitli raf ve hücreleme sistemleri uygulanıyor. Hücresel depo yönetimi depolarınızı hücre bazında yönetmenizi ve stoklarınızı adreslemenizi sağlar. Stok girişlerinde, çıkışlarında ve depo transferlerinde işlemlerinizi hücre bazında yapmanızı sağlayan bu sistem ile hem alandan hem de zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz.

Depo Yönetimi Sistemi

Eskişehir depo otomasyonu İşletme yönetiminde iyi kurgulanması ve yönetilmesi gereken en önemli noktalardan biri de depodur. Depo ve hücre tanımlamalarınızı yaparak, tüm operasyonlarınızı depo ve hücre bazında gerçekleştirmenizi sağlayan depo yönetimi ile depolarınızı kontrol altına alabilirsiniz.

Depo Yönetimi ve depolar arası transfer

Eskişehir depo otomasyonu Depo tanımlamalarının ve depolar arası transfer kayıtlarınızı yapacağınız bu modül ile anlık depo bakiyeleri görüntüleyebilir, stoklarınızı depo bazında parçalayabilirsiniz. Bu modül ayrıca depolar arasında anlaşmazlıkları ortadan kaldırmanız için depo transfer onay sistemini sunar. Depolarınıza dair tüm tüm süreçlerinizi kontrol altında tutabilir ve anlık olarak depo durumlarınızı takip edebilirsiniz.

Stok adreslemesi

Eskişehir depo otomasyonu Bazı işletmelerde üretim sahalarında veya depolarda, alanı daha iyi kullanabilmek için çeşitli raf ve hücreleme sistemleri uygulanıyor. Hücresel depo yönetimi depolarınızı hücre bazında yönetmenizi ve stoklarınızı adreslemenizi sağlar. Stok girişlerinde, çıkışlarında ve depo transferlerinde işlemlerinizi hücre bazında yapmanızı sağlayan bu sistem ile hem alandan hem de zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz.

Depo Yönetimi

Eskişehir depo otomasyonu İşletme yönetiminde iyi kurgulanması ve yönetilmesi gereken en önemli noktalardan biri de depodur. Depo ve hücre tanımlamalarınızı yaparak, tüm operasyonlarınızı depo ve hücre bazında gerçekleştirmenizi sağlayan depo yönetimi ile depolarınızı kontrol altına alabilirsiniz.

Depo Yönetimi

Eskişehir depo otomasyonu Depo tanımlamalarının ve depolar arası transfer kayıtlarınızı yapacağınız bu modül ile anlık depo bakiyeleri görüntüleyebilir, stoklarınızı depo bazında parçalayabilirsiniz. Bu modül ayrıca depolar arasında anlaşmazlıkları ortadan kaldırmanız için depo transfer onay sistemini sunar. Depolarınıza dair tüm tüm süreçlerinizi kontrol altında tutabilir ve anlık olarak depo durumlarınızı takip edebilirsiniz.

Hücresel Depo Yönetimi

Eskişehir depo otomasyonu Bazı işletmelerde üretim sahalarında veya depolarda, alanı daha iyi kullanabilmek için çeşitli raf ve hücreleme sistemleri uygulanıyor. Hücresel depo yönetimi depolarınızı hücre bazında yönetmenizi ve stoklarınızı adreslemenizi sağlar. Stok girişlerinde, çıkışlarında ve depo transferlerinde işlemlerinizi hücre bazında yapmanızı sağlayan bu sistem ile hem alandan hem de zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz.

Eskişehir yazılım firmaları

Eskişehir yazılım firmaları Kurumunuzun iş akışlarını bilgisayar ortamına taşırken paket programlar zaman zaman yetersiz kalır. Yazılımlar arası entegrasyon gereksinimleri, veri konsolidasyonu veya özel raporlama gereksinimleriniz olabilir. Yılların tecrübesi ve uzman ekibimizde özel yazılım gereksinimlerinizi karşılıyoruz.

Nasıl Geliştiriyoruz?

Eskişehir yazılım firmaları Geliştirme talebinizle ilgili araştırma yapıyoruz.
Eskişehir yazılım firmaları Talebinizi detaylandırarak analiz çalışmaları yapıyoruz.
Eskişehir yazılım firmaları Analiz çalışmaları sonucunda yazılım modülleri ve işlevlerinin neler olacağını belirliyoruz.
Eskişehir yazılım firmaları Yazılım modüllerine ait kullanıcı arabirimlerini tasarlıyoruz.
Eskişehir yazılım firmaları Veri mimarisini hazırlayarak çok katmanlı uygulama geliştiriyoruz.
Kuruma özel yazılım geliştirirken analiz, tasarım, geliştirme ve test süreçlerini proje yönetimi metodlarıyla yönetiyoruz.

Eskişehir yazılım firmaları arasında Projenizde Bizi Neden Tercih Etmelisiniz?

Müşteri memnuniyeti
Yazılım projelerinde 10 yılı aşkın deneyim ve başarıyla tamamlanmış pek çok proje
Her zaman en güncel teknolojileri kullanarak geliştirme
Hem web hem de windows platformunda uygulama
Hızlı çözüm üretme

Ürün izleme sistemi
Günümüzde firmaların ürün çeşitliliği ve üretim sayıları artıyor. Gün içersinde yüzlerce iş emri, bunlara bağlı olarak bir o kadar satın alma siparişleri açılıyor. Tedarikçi sayıları arttığı gibi, ürünlerin sevk edildiği müşteri sayısını artırmak her firmanın hedefi. Takibinde gittikçe zorlandığımız bu sistemin bir noktasında bir sorun çıktığını düşünelim.

Sorunu fark ettiğimiz noktada bunun nedenini belirleyebiliriz ama kaynağını bulmamız ne kadar mümkün?
İşçi hatası ise kim yaptı?
Hangi işçimizin eğitimine dikkat edeceğiz?
Kalıbın eskimesi ise hangi makinemizin üstündeydi bu kalıp?
Aynı kalıpla başka hangi üretimleri yaptık?
Belki de aldığımız hammaddededir sorun. Kimden aldığım hammadde?
Aynı partiyi kullanarak başka üretimler de yaptım mı?
Depomda bir yerde duruyorlar mı yoksa sevk ettim mi?
Hangi müşterilerime ne zaman sevk ettim?
Eğer firmamızda izlenebilirlik yoksa bu soruların cevaplarını bulmak ya imkansızdır ya da çok zaman alacaktır.

Malzeme izlenebilirliği

Malzeme izlenebilirliği satın alma, üretim, depo transferleri, sevk süreçlerinde oluşan malzeme akışının, gerekli belgelerin birbirlerine bağlanması ile takibini yapar. Böyle bir sistemin oluşabilmesi için firma önce kendi süreçlerini gözden geçirmeli ve izlenebilirliğe uygun bir hale getirmelidir. Daha sonra sistemde gerekli kurgular yapılıp, süreçler esnasında gerekli veri girişleri yapıldığında izlenebilirlik raporuna ulaşılabilir.

eskisehir-yazilim-firmaşari

Malzeme izlenebilirliği nasıl sağlanır?

İşletmenin süreçlerinin malzeme izlenebilirliğe uygun olması gerekir. Kimi işletmelerde bu mümkünken kimilerinde kısmı olarak yapılabilir durumdadır. Mesela parti, parti takip ettiğimiz hammaddelerimizi bir kazana atıp karıştırıyorsak ve bu kazandan parça parça yarı-mamul üretiyorsak bu noktada izlenebilirlik büyük ölçüde kaybolmaktadır. Bunun önüne geçmek üretim metodu yüzünden mümkün değildir. Başka bir örnek olarak bir firmada kullanılan metal plakaları örnek gösterelim.

İzlenebilirlik Örnek

Yarı mamulümüz olan plakalar oluşturuldukça büyük kutulara atılıyor ve bu kutular depoda boş olan yere konuyor ve kullanma zamanı geldikçe de rast gele alınıyor. İzlenebilirliğin gene kaybolduğu bir durum fakat gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde -kutuların büyüklüklerinin tek partiyi alacak kadar olması, kutuların belli bir düzenle depoya yerleştirilmesi ve çekilmesi ile- izlenebilirliğin sağlanabileceği bir örnek. Malzeme izlenebilirliğini sağlamak isteyen firmaların ilk olarak kendi fiziksel ortamında bunu olanaklı kılması gerekiyor. İkinci örnek gibi durumlar için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekirken, ilk örnek gibi durumlar için ne kadara kadar bir izlenebilirlik yapılabilir bunun kararının verilmesi gerekiyor.

Parti takibi gerekir mi ?

Bir firmanın izlenebilirliği sağlaması için an başta satın alma süreçlerinde parti takibi yapması gerekir. Malzemelerin firma içindeki dolaşımına bakarsak, ilk olarak irsaliye ile depomuza alınırlar, daha sonra firma içi transfer belgeleri ile çeşitli depolarda dolaşabilirler. İş emirleri ile üretime girip gene iş emirleri ile üretimden çıkıp depoya girebilirler.

İlişkilendirme nasıl yapılıyor ?

Ürün halini aldıktan sonra ise irsaliye ile müşterilere sevk edilirler. İzlenebilirliğin sağlanması arka planda bu belgelerin birbirleri ile ilişkilendirilmesi ile yapılır. Satın alma yaparken o partiye verilecek no elle girilebilir veya bir numarator aracılığı ile sistem tarafından da verilebilir. Herhangi bir transfer yaparken hangi malzemeden ne kadar miktarda transfer edildiği bilgisinin yanında hangi partilerden olduğu da belirtilmelidir.

İş Emirleri

İş emirlerine malzeme çıkışı yapılırken hangi partilerden çıkılacağı LIFO, FIFO gibi yöntemler ile sistem tarafından otomatik verilebileceği gibi eğer böyle bir sistem tercih edilmez ise kişiler tarafından hangi partilerin çekildiği sisteme girilmelidir. Barkodlu sistemlerin kurulması bu gibi noktalarda firmalara hız katacaktır. İş emirlerinde oluşan yarı mamullerin veya mamullerinde aynı şekilde takibinden sonra geriye müşteriye giden ürünlerin hangi partiden yollandığının irsaliye üzerinde belirtilmesi kalır.

İleri ve geri yöneik izlenebilirlik sağlanabilirmi ?

Bu şekilde belgelerin birbiri ile ilişkilendirilmesi sonucu artık ileri ve geriye yönelik izlenebilirliğin yapılması mümkündür. Bunu bir örnek ile açıklayacak olursak, diyelim ki bir müşteriniz gönderdiğiniz ürünlerin bir parçasının sorunlu olduğunu size bildirdi. Bu noktada kendinden alacağınız bilgi hangi tarihte malı aldıkları gibi bir şey olabilir. Amacınız müşterinizin bahsettiği malı hangi irsaliye ile gönderdiğiniz bilgisine ulaşmaktır.

İrsaliyeler

İrsaliyeye ulaştıktan sonra geriye yönelik izlenebilirlik yapabiliriz. Bu irsaliyeye bağlı bütün iş emirlerini ve satın alma siparişlerini görebiliriz. Bağlı iş emirlerinde o partiyi hangi işçinin yaptığı, hangi makinede ne zaman yaptığı gibi bilgilere ulaşabiliriz. Bu durumda ilişkili makinelerin kontrolü yapılabilir veya işçilere gerekli eğitimler verilebilir. Aynı zamanda ilgili iş emrinin içine girerek, her operasyondan sonra yapılmış üretim kalite kontrol verilerine ulaşabiliriz. Sevk edilmiş sorunlu ürünün final kalite kontrol verilerini inceleyebiliriz. Eğer sorunun nedeni üretimde değil de, yapılan satın almalarda ise müşterideki irsaliyedeki ürünü oluşturan hammaddelerinizin satın alma belgelerine ulaşarak hangi tedarikçiden ne zaman almış olduğunuz bilgisine ulaşabilirsiniz.İlgili satın alma için yapılan giriş kalite kontrol sonuçlarına bakabiliriz.

Bozuk hammadde hangi iş emrinde kullanıldı?

Geriye doğru izleme yapılıp sorunların kaynağı bulunduktan sonra ileri doğru izleme yöntemi ile bu sorunu başka nereye sıçramış olduğunu görebilirsiniz. Örnekten gidecek olursak yaptığınız satın almadaki bozuk hammaddenin hangi iş emirlerinde kullanıldığını görebilirsiniz. Belki ara stoklarınızda o hammaddeden yapılmış yarı mamulleriniz vardır. Bu yarı mamullerin hangi deponuzun hangi stok yerinde bulunduğu bilgisi önem kazanacaktır. Böylece bu yarı mamullerde gerekli kontrolleri ve yeniden işlemeleri yapabilirsiniz. Veya iş emirleri ile ürün haline getirildikten sonra arkasından irsaliyeler geliyordur yani sorunlu malı başka müşterilerinize de sevk etmiş olabilirsiniz.

Sevk

O zaman da gerekli irsaliyelere ulaşarak hatanızı müşterileriniz size şikâyette bulunmadan telafi edebilirsiniz.Satın alma, üretim süreçleri, malzeme transferleri ve sevkler birbirinden kopuk süreçler olduğu noktada karşımıza çıkan sonuçları analiz etmek imkansız gözüküyor. Malzeme izlenebilirliği ise bu süreçlerin birleştirilmesini sağlıyor. Böylece durumları hızlıca analiz edip ve sorunlara zamanında müdahale edebiliyoruz. Üretim verimliliğimizi ve müşteriye verilen hizmetin kalitesini arttırmakla beraber izlenebilirlikten alınacak raporlar tedarikçi değerlendirme, proses kalite kontrol, işçilerinizin ve makinelerinizin değerlendirilmesi gibi analizler için size gerekli verileri sağlayacaktır. Bu özellikleri ile Malzeme izlenebilirliği, müşteri odaklı çalışan, rekabetçi firmalar için önemli ve vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir.

 Eskişehir Yazılım firmaları