Erol bilişim Eskişehir Yazılım

İnsan Kaynakları Yönetimi

AtikİK
insan kaynakları yönetim

Atiker İnsan Kaynakları Yönetimi

AtikIK – İnsan Kaynakları Yönetimi projemiz, işletmelerin en temel yapı taşlarını oluşturan personelleri en iyi şeklide yönetebilmeyi ve takip edebilmeyi sağlar.

Atiker İnsan Kaynakları Yönetimi, özgün ve güvenilir yapısı ile hataya yer vermeden süreçlerinizi yaparken bir yandan da personellerin verimliliğini, performansını ve işletmenize yapacağı katkıları izleme ve kontrol etme imkanı sağlamaktadır.

Atıker İnsan Kaynakları Yönetimi Sürekli değişen mevzuat yapısına uyum sağlayarak, işletmelerin verimliliği ve kazançları ön planda tutularak tasarlanmış pratik, esnek ve dinamik bir çözümdür.

Neden Atiker İnsan Kaynakları Yönetimi?

Günümüzde insan gücününde rekabet ortamlarına konu olmasıyla, insan gücü giderek stratejik değer kazanmaya başladı. Bu yüzden işletmelerin personel verimliliği için personellerini güçlendirebilmesi, yönetebilmesi ve takip edebilmesi gerekmektedir.İnsan Kaynakları Yönetimi Doğru veriler ve iyi bir analizle süreçlerin tasarlanması personel verimliliğinde büyük rol oynamaktadır.

İşletmelerin insan gücünde artı değer kazanabilmeleri için personel yönetimi, izin yönetimi, bordro yönetimi vb. süreçleri tek bir yapıda kontrol altında tutabilmesi gerekmektedir. Atiker İnsan Kaynakları Yönetimi, anlaşılabilir yapısı ve kolay kullanımıyla insan kaynakları yönetiminde işletmelere kolaylık sağlamaktadır.

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Yönetimi – Personel Yönetimi

Personellerinizin özlük dosyaları için gerekli tüm bilgilerini, çalışma süreci boyunca veya haricinde aldığı eğitimleri, sertifikaları ve tutanakları kolaylıkla takip etmenizi sağlar. Ayrıca personellerinize ait resim,belge vb. dosyaları güvenle saklamaya da imkan sunar. Karmaşıklıktan uzak, basit ve kolay bir şekilde personel bilgilerini takip edebilirsiniz.

Şirket ve İşyeri Yönetimi

Personellerin hangi şirket ve işyerinde çalıştıklarının takibini yapabilmek için şirket ve işyeri tanımı yapılmalıdır. Unvan, detaylı adres ve işyeri sicil numarası gibi resmi bildirimler de kullanılan bilgileri de burada tanımlayabilirsiniz. Holding yapısına veya birden fazla şirket yapısına sahipseniz, tüm şirket ve işyerlerinizdeki personelleri tek bir yapı altında yönetebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Yönetimi – Personel Sicil Kartları

Personel tanımlamalarını yapmanız, personel yönetiminin alt yapısını oluşturmanızı sağlar.Personellerinizin kapsamlı kimlik, adres, iletişim ve işe alım bilgilerini tanımlayarak etkin bir personel yönetimi için istediğiniz alt yapıyı oluşturabilirsiniz. İşten ayrılan personelleri tekrar işe alacağınız zaman yeni bir personel kartı açmak yerine durum hareketlerinden yeni bir işe giriş tanımı yaparak işlemlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.


İnsan Kaynakları Yönetimi – Özlük Şablon İşlemleri

Personelleri işe alırken özlük dosyası için gereken evrakların eksiksiz bir şekilde takibinin yapılması gereklidir. Özlük şablon işlemleri, bu işlemi kolayca kullanıcıya sağlar. Özlük dosyasında olması gereken evraklar bir sefer tanımlanır ve personelden hangileri temin edildiyse tanımı yapılır. Bu sayede temin edilmeyen evrakları kolayca takip edebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Yönetimi – Eğitim Yönetimi

İnsan kaynağınızın eğitim kalitesi işletmeniz için önemlidir. Bu yüzden personellerinizin eğitim geçmişine sahip olmanız gerekmektedir. Eğitim yönetimi ile personellerinizin bütün eğitim geçmişini detaylı olarak sistemde tutabilir ve kolayca erişebilirsiniz.


İnsan Kaynakları Yönetimi – Sertifika Yönetimi

Personellerinizin almış olduğu sertifikalar uzmanlık derecelerini belirlemede size fikir verecektir. Sertifika yönetimi ile personellerinizin daha önce almış olduğu sertifikaları veya yeni alacakları sertifikaları detaylı olarak takip edebilirsiniz.

Tutanak Yönetimi

Personelinizin işyeri kurallarına aykırı bir davranış sergilemesi veya işleri aksatması işletmenize zarar verecektir. Bu gibi durumların tekrar yaşanmaması için veya işletmenize devamlı olarak aykırı davranan personelleri tespit edebilmek için tutanak yönetimini kullanmanız size kolaylık sağlayacaktır. Çünkü tutanak, savunma ve sonuç gibi detayları da kapsadığından kolayca raporlayabilir ve takibini yapabilirsiniz.


Ücret Yönetimi

Personelinizin geçmiş dönemlerdeki maaş bilgilerine erişebilmek ve son maaş bilgisine kadar ki artış oranlarını görebilmek bir sonraki maaş artışını hesaplamanızda size fayda sağlayacaktır. Ücret yönetimi ile personelin işe alımından itibaren bütün maaş değişimlerini, artış oranlarını yönetebilirsiniz.

İzin Yönetimi

Ücretli, ücretsiz izin tiplerinde tanımlanmış süt izni, hakedişli izin, yıllık izin gibi personellerinize verilen izinleri detaylı olarak takip etmenizi ve raporlamanızı sağlar. Personellerinizin hakettikleri ve kullandıkları yıllık izinleri izleyebilir, takip edebilir ve süreç planlarınızı doğru veriler ile yönetebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Yönetimi – İzin Takibi

Personellerin işe gelmediği zamanlarda durumuna uygun olarak izin kaydının yapılması gerekir. Personele günlük ve saatlik olarak izin kaydının yapılmasını sağlar. Tatil günlerinin otomatik olarak verilen izin süresinden düşülmesi ve daha önceden verilmiş izin süreleri ile çakışma durumunun kontrolü ile kolaylıkla personellere verdiğiniz izinleri takip edebilirsiniz.

İzin Tanımlama

Yıllık izin gibi izinler belirli kısıtlara bağlı olarak hakedilmektedir. Esnek yapısıyla mevzuata uygun yıllık izin, süt izni, mazeretli izin gibi izinlerin tanımlanmasını sağlar. İzin tanımında çalışan tipi, cinsiyet gibi kısıtlarla izin tanımı yapabilir tanımı yapılan izinleri hakedişli izin olarak kullanabilir ya da eksik güne yasıtılacak izin olarak belirleyebilirsiniz.

Bordro ve BES Yönetimi

Bordro oluşturabilmek için mevzuatlara uygun bazı yasal tanımlara ihtiyaç vardır. Bu tanımlarda değişiklik olduğu zaman internet üzerinden hızlı güncelleme sistemini kullanarak, güvenli ve doğru bir şekilde net, brüt maaş hesabı yapmanızı sağlar. Ayrıca avans, icra gibi kesintileri veya fazla mesaileri otomatik olarak hesaplayabilir ve Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi(BES)’ ne personellerinizi kolaylıkla dahil edebilirsiniz.

Puantaj Yönetimi

Personellerin bordrolarının oluşturulabilmesi için aylık olarak çalışma sürelerinin oluşturulması gerekir. Oluşturulan değerlerin tanımlanan puantaj tiplerine göre sisteme işlenmesini sağlar. Bu işlemi hızlı puantaj girişi ve excelden aktarım desteğiyle hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Aylık puantaj takibi yapmıyorsanız standart puantaj oluşturma sistemini kullanarak hafta tatili, genel tatil ve normal çalışma değerlerini otomatik olarak hesaplatabilirsiniz.

Esnek Puantaj Tipleri

Puantaj yönetimi için öncelikle puantaj tip tanımlarının yapılması gerekmektedir. Puantaj tip tanımları esnek yapısı sayesinde kazanç, ekkazanç ve kesinti olarak detaylı bir şekilde tanımlanabilir. Puantaj tip tanım çarpanlarını günlük, saatlik veya tutar olarak tanımlayabilirsiniz. Gelir vergisi, damga vergisi veya sgk kesintilerinin hesaplanıp hesaplanmayacağını da puantaj tip tanımlarından belirleyebilirsiniz.


Online Tanım Güncellemeleri

Değişen mevzuata uygun olarak yasal tanımlamalarında değişmesi gerekmektedir. Güncel mevzuat tanımlarını internet aracılığıyla doğru ve hızlı bir şekilde sisteminizde güncelleyebilirsiniz.

İcra Yönetimi

Personellere gelen icra dosyaları personellerin bordrolarına kesinti olarak yansıtılması gerekir ve personel adına kesinti yapılan tutar borcuna karşılık ödenmelidir. İcra dosyalarında yer alan şartlara göre icra kaydının yapılmasını sağlar. Yapılan icra tanımlamalarına göre otomatik olarak icra tutarı hesaplanır ve bordroya kesinti olarak yansıtılır. İcra dosyalarının son durumunu raporlayabilir ve takip edebilirsiniz.


Bordro Yönetimi

Personellerin maaş ödemelerinin yasal mevzuata uygun olarak yapılabilmesi için bordro düzenlenmesi gerekir. Kazanç, ekkazanç ve kesinti olarak verilen değerlerin otomatik olarak hesaplanıp net, brüt, yasal kesinti ve teşvik ücretlerinin bulunmasını sağlar. Oluşturulan bordroları raporlayabilir ve inceleyebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik İşlemleri (BES)

İşletmeler zorunlu bireysel emeklilik sistemini personellerin istekleri doğrultusunda uygulamaları gerekmektedir. BES şartlarına ve kriterlerine uygun personellere hızlı ve otomatik olarak katılma işleminin yapılmasını sağlar. BES’e katılan personeller için bordroya otomatik yansıtma işlemi yapılır. Sistemden çıkartılacak veya katkı oranları değiştirilecek personeller için işlemleri kolayca ve basit şekilde yapabilirsiniz.


E-Bildirge

Personellerin oluşturulan bordroları SGK’ya bildirilmesi gerekir. SGK’nın E-Bildirge sistemine uygun olarak xml dosya formatında çıktı alınabilmesini sağlar. Belirli personel aralığında ya da şirket işyeri bazında kontrollü bir şekilde E-Bildirge için xml dosyasını oluşturma işlemini yapabilirsiniz.Daha önceden oluşturulan xml dosyaları tekrardan raporlayıp inceleyebilir ve tekrardan oluşturabilirsiniz.

Eksik Gün Entegrasyonu

Personellerin çalışmadığı günlerin SGK’ya eksik gün olarak bildirilmesi gerekir. Bir bordro dönemi için personele birden fazla parçada ve birden fazla farklı kodlarla eksik gün tanımı yapmaya imkan sağlar. Buradan yapılan eksik gün tanımlarını E-Bildirge sistemi ile SGK’ya doğru bir şekilde bildirimini yapabilir ve takip edebilirsiniz.


İcmal Dökümü

Personellere oluşturulan bordroların şirket, işyeri bazında kırılımlı ve personel detaylı/detaysız olarak raporlanmasını sağlar. Bordro hesaplamasındaki bütün değerleri detaylı olarak inceleyip kontrol edebilirsiniz.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Yönetimi

Personelin yasal hakkı olan tazminatların işletme tarafında şartlar sağlandığı müddetçe ödenmesi gerekir. Kıdem ve ihbar tazminatlarının mevzuata uygun bir şekilde doğru olarak hesaplanmasını sağlar. Ayrıca belirli dönemlerde işletme üzerinde bulunan Kıdem yükünü raporlayabilirsiniz.


Ödeme İşlemleri

Personellerin hesaplanan ücretlerinin personellere ödenmesi gerekir. Personellerin şirket ve işyeri bazında ödeme listesini çıkartarak ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlar. Hazırlanan ödeme listelerini banka ödeme listesi formatında alabilirsiniz.

Avans Takibi

İşletmeler personellerine maaş öncesinde avans olarak ödeme yapabilirler. Yapılan avans ödemeleri taksitli veya normal olabilir. Yapılan avans ödemeleri ilgili ayın bordrosuna otomatik olarak kesinti şeklinde yansıtılacaktır. Tanımlanan ve yansıtılan avansları detaylı olarak raporlayabilirsiniz.


Tahsilat İşlemleri

İşletmeler bazı durumlarda personellerden tahsilat işlemini yapmaları gerekebilir. Personellerden tahsilat işleminin bankaya ya da kasaya alınmasını sağlar. Personellerden yapılan tahsilat işlemlerini inceleyebilir ve raporlayabilirsiniz.

Otomatik Tahakkuk Kaydı

İşletmelerin personellere yaptığı ödemelerin muhasebe tarafında işlenmesi gerekir. Muhasebe tarafına her personel için ayrı ayrı veya grup olarak fişler oluşturulmasını sağlar. Kazançlar ve ek kazançlar, kesintiler, ödemeler, tazminatlar ve teşvikler için ayrı ayrı muhasebe kod tanımlarını yapabilirsiniz.

İSG Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) şartlarına bağlı olarak personellerin kullanması gereken envanterler vardır. Bu envanterlerin alımından personellere hangi periyotlarda verilmesine ve stokta ne kadar envanterin kaldığına kadar birçok işlemi yapar. İSG şablonları ile periyodik olarak verilmesi gereken envanterlerin takibini kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

İSG Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) şartlarına işletmenin uyması ve personellerini de bu şartlar doğrultusunda çalıştırması gerekir. Personel gruplarına özel İSG şablonu tanımlası yaparak şablona bağlı olan personellere verilecek envanterlerin listelenmesini sağlar. Personelin bağlı olduğu İSG şablonunda envanter olarak nelerin verildiğini ya da periyodik olarak nelerin verilmesi gerektiğini listeleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Envanter Kayıtları

Personellerin kullandığı eşyalardan sorumlu olması için zimmetleme yapılırken ayrıca istihkak olarak da envanterler verilmektedir. Personele zimmetlenen ve istihkak olarak verilen envanterlerin takibini sağlar. Envanter kaydı işlemini personel bazında ya da toplu olarak da yapabilir ve personellere geçmişte verilen envanterleri de raporlayabilirsiniz.


Envanter Alımları

Personellere verilecek envanterlerin alımları yapılırken nerden alındığı ya da kaç adet alındığı gibi bilgilerin tutulması gerekebilir. Envanter alımlarını şirket ve işyeri bazında detaylı olarak yapabilirken genel bütün şirketleri kapsayan alımları yapabilmeyi de sağlar. Envanterlerin eksi bakiyede kontrol özelliği ile envanterlerinizi kontrollü bir şekilde yönetebilirsiniz.

Envanter Tanımları

Envanterler zimmet ve istihkak olarak tanımlanmaktadır. Envanter tanımlarının gruplanarak tanımlanabilmesini sağlar. İstihkak tanımlarında yenilenme periyodunu tanımlayarak periyodik takip yapabilirsiniz.

Süreç Yönetimi

Personellerinizin daha planlı ve düzenli çalışmaları için bir süreç yönetimine ihtiyaç vardır. Sürece ait tüm verilerin takibi yapılarak işlerin planlanması sağlanır. İş başvuru sistemi ile başvuruların takibini yapabilir, iş takip sistemi ile işlerinizi koordine edebilir veya muayene takip sistemi ile işyeri hekimi tarafından yapılan muayene işlemlerini ve sonuçlarını raporlayarak takip edebilirsiniz.

İş Başvuru Yönetimi

İşletmelerde işe alım sürecinde öncelikli olarak iş başvurusu yapılmaktadır. İş başvuru yönetimi ile yapılan iş başvurularının detaylı olarak kayıt edilebilmesini ve yönetilebilmesini sağlar. İş başvuru havuzunda kriterlere göre başvuruları raporlayabilir ve inceleyebilirsiniz.

İş Takip Yönetimi

Üretimde, iş akış süreçlerinde personeller için görev tanımı yapılmaktadır. Personellere hangi işin yapılması gerektiğinin tanımlanabilmesini sağlar. Kategori yapısıyla iş takibi kolaylıkla yapılabilir. Yapılan, yapılmayan, yapılmış olup da onaylanmayan işleri detaylı olarak inceleyerek takibini yapabilirsiniz.


Muayene Takip Yönetimi

İşyeri hekimi tarafından, yeni işe alınan personel muayenesi, periyodik muayeneler veya normal muayeneler yapılabilmektedir. Personellerin işyeri hekimi tarafından muyane, sevk, reçete, rapor gibi işlemlerin yapılmasını ve takip edilebilmesini sağlar. Bu sayede hangi personel hangi aralıklarla muayene edilmiş gibi soruların cevabını detaylı raporlarla alabilirsiniz.

PDKS Yönetimi

PDKS cihazları ile entegreli çalışarak cihaza personel kart tanımlama ve silme işlemini kolayca yapar. Ayrıca diğer PDKS programları ile entegrasyon yapılarak diğer PDKS programından puantajları hızlıca aktarabilir ve bordro işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Cihaz İşlemleri

PDKS cihazlarında her personel için ayrı olarak kart tanımının yapılması gerekir. PDKS cihazları ile iletişim sağlanarak personel için kart tanımı oluşturma ve silme işlemlerinin yapılmasını cihaza ihtiyaç duymadan sağlar. Personellerin kart bilgisinin hangi cihazlara gönderileceğinin seçimini yaparak kontrolü sağlayabilirsiniz.

Diğer PDKS Entegrasyon İşlemleri

Diğer PDKS programları kullanıyorsanız bordro oluşturabilmek için puantajları aktarmanız gerekmektedir. Diğer PDKS programları ile entegrasyon sağlanarak hızlı ve kullanıcı hatası olmadan puantajları aktarıp bordroları oluşturabilirsiniz.

Sosyal Medyada Bizi Paylaşın

Bir cevap yazın